vansongood
  • Hạng ...
  • Ngọc 110
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vansongood1 - 0 minhhuong2005
vansongood1 - 2 vietle
vansongood4 - 2 minhphucbro
vansongood0 - 1 meooooo