thuy1995
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 40
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 27.78%
  • Chỉ số xã hội 36
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có