vietle
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 110
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vietle2 - 1 vansongood
vietle3 - 2 minhhuong2005
vietle0 - 1 minhphucbro