okrrurr
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 50
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
okrrurr0 - 1 london5
okrrurr0 - 1 sieutron
okrrurr0 - 1 moon2011
okrrurr0 - 1 baniphonere
okrrurr0 - 1 chuotbobo