ilovekimyen1999
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,690
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 84.54%
  • Chỉ số xã hội 97
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ilovekimyen199917 - 19 dunglun
ilovekimyen19992 - 1 sabo2412
ilovekimyen19994 - 2 tranphuockhanh
ilovekimyen19990 - 6 quangquang
ilovekimyen199913 - 7 baniphonere
ilovekimyen19991 - 0 mapileng
ilovekimyen199914 - 12 hannie
ilovekimyen19992 - 2 covid19
ilovekimyen19993 - 0 serahwang
ilovekimyen19993 - 0 sunami
ilovekimyen19993 - 0 hitlerhainao
ilovekimyen19990 - 1 scp56782021
ilovekimyen19995 - 3 thuykien
ilovekimyen19992 - 5 sweetberry
ilovekimyen19995 - 3 sagocarer
ilovekimyen19994 - 0 gaster
ilovekimyen19996 - 4 muvodoi
ilovekimyen19992 - 1 nohssiwi
ilovekimyen19994 - 3 muaxuan123
ilovekimyen19991 - 0 meowwwwww
ilovekimyen19991 - 1 fucklife
ilovekimyen19995 - 1 cuong97
ilovekimyen19992 - 0 ntnhien
ilovekimyen19998 - 0 cachepomdua
ilovekimyen19993 - 0 nhatmai
ilovekimyen19992 - 1 nguoivohinh
ilovekimyen19991 - 3 gacontapdi1
ilovekimyen19992 - 0 xanhlacay
ilovekimyen19991 - 0 saysinxongvohem
ilovekimyen19999 - 4 thienthan999
ilovekimyen19998 - 6 huynhbaobao
ilovekimyen19993 - 4 thythy2021
ilovekimyen19993 - 0 concac28827272
ilovekimyen19991 - 0 trung24cm
ilovekimyen19995 - 0 ngocsonhb
ilovekimyen19992 - 1 dorabase
ilovekimyen19993 - 0 haha12345
ilovekimyen19994 - 1 lexuan22
ilovekimyen19995 - 2 thutrang
ilovekimyen19992 - 1 minhquan58
ilovekimyen19995 - 2 cuccu
ilovekimyen19990 - 2 fujiwarasai
ilovekimyen19995 - 1 lamcaro2
ilovekimyen19992 - 1 nkocdethuong
ilovekimyen19994 - 4 ngocruby9x
ilovekimyen19992 - 1 huongkute
ilovekimyen19994 - 1 danhtoanthua
ilovekimyen19993 - 0 onlytrust
ilovekimyen19993 - 1 nttthuy
ilovekimyen19995 - 2 peishijinxian
ilovekimyen19992 - 0 hoanganhtuan240698
ilovekimyen19992 - 0 m1nhh
ilovekimyen19992 - 1 nvthinh2021
ilovekimyen19996 - 0 thanhdat19992894
ilovekimyen19991 - 0 hieula
ilovekimyen19993 - 1 carer
ilovekimyen19993 - 0 bapcaingoc
ilovekimyen19995 - 0 playboy
ilovekimyen19995 - 3 nhatvy2291
ilovekimyen19991 - 0 duyen10
ilovekimyen19991 - 1 huongq
ilovekimyen19991 - 0 huongjep
ilovekimyen19991 - 0 babyboss
ilovekimyen19990 - 2 relax
ilovekimyen19990 - 1 totoro
ilovekimyen19991 - 3 tuantu123
ilovekimyen19993 - 1 badboy
ilovekimyen19993 - 0 phuongtn
ilovekimyen19995 - 4 ltb0506
ilovekimyen19993 - 3 vuaphapthuatkybi
ilovekimyen19993 - 1 hieunguyenhy
ilovekimyen19993 - 0 hoamoclan
ilovekimyen19991 - 0 hanie
ilovekimyen19994 - 3 trunghieu87
ilovekimyen19992 - 0 london7
ilovekimyen19991 - 0 chungchung
ilovekimyen19993 - 1 jang80
ilovekimyen19996 - 4 arsenalfc96
ilovekimyen19991 - 0 anhkhadeptrai
ilovekimyen19995 - 3 kidboy
ilovekimyen19996 - 0 sonyugi1996
ilovekimyen19991 - 0 son23
ilovekimyen19991 - 0 juneyuh
ilovekimyen19998 - 4 hoagiay123
ilovekimyen19992 - 0 hamy073
ilovekimyen19991 - 0 giodaingan
ilovekimyen19995 - 2 paduc
ilovekimyen19992 - 1 khoailangnuong
ilovekimyen19992 - 0 nqt1234vbn
ilovekimyen19995 - 2 lanhphong
ilovekimyen19991 - 0 luvisleaving
ilovekimyen19992 - 0 iamtranngochien
ilovekimyen19992 - 0 diemcaro04999
ilovekimyen19997 - 2 oriana09
ilovekimyen19995 - 0 greenland
ilovekimyen19992 - 0 umbra123
ilovekimyen199911 - 10 cobebencuaso