ngoc123
  • Hạng ...
  • Ngọc 40
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngoc1230 - 2 mikochan
ngoc1230 - 2 carer
ngoc1230 - 1 jamasu1226
ngoc1230 - 1 thaigentleman
ngoc1232 - 2 iamtranngochien