phumyhung
  • Hạng ...
  • Ngọc 111,221
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 82.77%
  • Chỉ số xã hội 238
  • Chỉ số đam mê 1.53
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phumyhung10 - 3 nagato
phumyhung0 - 1 sonsatc
phumyhung4 - 0 lucky
phumyhung3 - 1 yukii
phumyhung16 - 7 kidboy
phumyhung8 - 3 luke911
phumyhung4 - 0 liuhuy314
phumyhung11 - 6 thienthan999
phumyhung8 - 0 thuyt1
phumyhung4 - 0 vietnamovernight
phumyhung2 - 2 doubar
phumyhung1 - 0 phuongxoan
phumyhung2 - 0 phameco
phumyhung6 - 2 evanst
phumyhung3 - 0 hanhphucvotan
phumyhung1 - 0 duchuydz
phumyhung3 - 0 cayruong
phumyhung7 - 0 ngocanhgalaxy
phumyhung6 - 9 mainhat
phumyhung5 - 1 quangmetro
phumyhung14 - 11 hoadongtien00
phumyhung0 - 3 wibunotsimpttv2k7
phumyhung1 - 1 sabo2412
phumyhung4 - 2 mavuong
phumyhung5 - 1 dolphin
phumyhung13 - 4 totoro
phumyhung3 - 1 phuongminh
phumyhung1 - 0 vanvolang
phumyhung4 - 1 mrboo
phumyhung1 - 0 krixi
phumyhung0 - 1 gaodo
phumyhung1 - 0 huongly
phumyhung4 - 0 cry99
phumyhung5 - 2 dragon
phumyhung10 - 3 trienchill
phumyhung5 - 5 heodat91
phumyhung1 - 0 lanthanh
phumyhung5 - 1 jang80
phumyhung4 - 0 lolovp
phumyhung1 - 0 loclatoi
phumyhung6 - 1 serahwang
phumyhung9 - 1 paduc
phumyhung3 - 0 iamrose84
phumyhung15 - 4 eketao
phumyhung4 - 1 cuopbiensoh2o
phumyhung2 - 0 quocphu123
phumyhung1 - 2 lizmatt
phumyhung0 - 1 quynhgiao
phumyhung1 - 0 lyquoc
phumyhung2 - 0 hoarung
phumyhung5 - 3 nguyentri10x
phumyhung2 - 0 thuyhoa
phumyhung0 - 5 yephdith
phumyhung11 - 3 thuphuongle99
phumyhung0 - 2 dangtiendung
phumyhung3 - 1 lazytomcat
phumyhung1 - 0 thythy2021
phumyhung8 - 1 lanhphong
phumyhung1 - 0 frankho
phumyhung3 - 0 tranhang07
phumyhung4 - 0 mayakieu
phumyhung8 - 4 ekxanh
phumyhung3 - 0 lvtrung
phumyhung8 - 2 mikochan
phumyhung4 - 1 thinpham
phumyhung4 - 0 giodaingan
phumyhung7 - 6 happykid76
phumyhung2 - 0 haikakabg
phumyhung2 - 0 thaomoc
phumyhung10 - 2 nhibuong
phumyhung13 - 7 thuytinhkhoc
phumyhung4 - 5 nhimxu
phumyhung10 - 6 toanluf
phumyhung4 - 0 binhnhi
phumyhung7 - 3 heokool
phumyhung6 - 1 beyeupk
phumyhung3 - 0 changtraivotinh035
phumyhung1 - 0 thaonguyencafe
phumyhung13 - 7 mailady
phumyhung10 - 4 sieutron
phumyhung1 - 0 chauky77
phumyhung6 - 1 buonnhoem
phumyhung2 - 4 vtvtvt
phumyhung5 - 0 maruko
phumyhung5 - 0 vangbacdaquy
phumyhung6 - 1 nkocdethuong
phumyhung5 - 2 mrrua
phumyhung12 - 6 ngannguyen
phumyhung1 - 1 pingpong
phumyhung3 - 0 h2so4
phumyhung6 - 0 canho
phumyhung1 - 0 nguoivohinh
phumyhung3 - 1 trannhat
phumyhung7 - 2 huongkute
phumyhung1 - 0 bapcaingoc
phumyhung10 - 4 gecko88
phumyhung4 - 0 khoailangnuong
phumyhung5 - 3 tinhlo
phumyhung3 - 0 dangtiendo
phumyhung4 - 1 bongo