lasaurieng
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 20
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 54.05%
  • Chỉ số xã hội 37
  • Chỉ số đam mê 0.53
  • Thời gian tham gia 4 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có