lasaurieng
  • Hạng 64
  • Cấp bậc Cao cấp III
  • Ngọc 442
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 0.93
  • Thời gian tham gia 1 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có