edric284
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 18
  • Tỉ lệ thắng 54.17%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có