edric284
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 180
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 54.17%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có