eddythang2862000
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 80
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
eddythang28620003 - 1 vnnguyendung
eddythang28620005 - 9 london4