thesadboy1989
  • Hạng 100
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 214
  • Tỉ lệ thắng 73.96%
  • Chỉ số xã hội 96
  • Chỉ số đam mê 5.43
  • Thời gian tham gia 1 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thesadboy19890 - 5 lasaurieng
thesadboy19897 - 3 buonnhoem
thesadboy19892 - 0 saphia
thesadboy19891 - 1 hdmi2000
thesadboy19891 - 0 anhkhongquantam
thesadboy198910 - 1 kyhoi
thesadboy19891 - 1 linda
thesadboy19892 - 0 lexuan22
thesadboy19896 - 2 suoingoc
thesadboy19893 - 1 macbookpro
thesadboy19891 - 0 thuydung25
thesadboy19893 - 0 thuyyy
thesadboy19891 - 0 ducnc
thesadboy19893 - 2 diquathoigian
thesadboy19891 - 1 bemuoi
thesadboy19890 - 1 cuopbiensoh2o
thesadboy19893 - 0 thuykien
thesadboy19891 - 0 crystal
thesadboy19890 - 2 wandering
thesadboy19894 - 12 botran
thesadboy19892 - 0 lanthanh
thesadboy198913 - 3 yoshida
thesadboy19891 - 1 lucky
thesadboy19891 - 1 congiola
thesadboy19893 - 0 trungboy
thesadboy19890 - 1 ampen
thesadboy19891 - 0 thuyhoa
thesadboy19891 - 0 vanvolang
thesadboy19896 - 4 nhatmai
thesadboy19891 - 2 rip001
thesadboy19895 - 3 oxoxox
thesadboy19892 - 0 tanlamvtpt96
thesadboy19894 - 1 nhamdoanhdoanh
thesadboy19891 - 0 vuviet
thesadboy19891 - 1 cpcnarin17
thesadboy19891 - 0 haivu
thesadboy19891 - 0 lamcute
thesadboy19892 - 0 viyeumaden
thesadboy19891 - 0 nhimxu
thesadboy19892 - 3 covid19
thesadboy19895 - 0 bangtam2312
thesadboy19891 - 0 heoconhamchoi
thesadboy19892 - 1 trungtc
thesadboy19892 - 1 uefalona
thesadboy198911 - 0 vangbacdaquy
thesadboy19892 - 0 tuoiconrong
thesadboy19894 - 0 sabo2412
thesadboy19890 - 1 hoanganhtuan240698
thesadboy19891 - 1 caothutapchoi
thesadboy19891 - 0 phudeptrai
thesadboy19893 - 1 cumeo
thesadboy19893 - 1 vesau
thesadboy19896 - 1 chuotmom
thesadboy19891 - 0 huynhlongan
thesadboy19891 - 0 namvipzoom
thesadboy19891 - 0 hehe3110
thesadboy19890 - 1 bemeocute
thesadboy19892 - 0 canho
thesadboy19892 - 1 nhipcautre21
thesadboy19891 - 0 cpcnarin4
thesadboy198911 - 5 chuotbobo
thesadboy19896 - 0 thaomoc
thesadboy19894 - 0 arsenalfc96
thesadboy19891 - 0 tonyus
thesadboy19891 - 1 lemaipa
thesadboy19891 - 1 m1nhh
thesadboy19891 - 0 diemcaro04999
thesadboy19894 - 2 maruko
thesadboy19897 - 1 qindy
thesadboy19891 - 0 cpcnarin3
thesadboy19896 - 9 cuong97
thesadboy19893 - 0 thanhtruc
thesadboy19891 - 2 canhet38
thesadboy19893 - 1 giodaingan
thesadboy19892 - 0 pingpong
thesadboy19891 - 1 sagocarer
thesadboy19893 - 0 taochaphet00
thesadboy19891 - 0 chanh
thesadboy19891 - 0 duongin99
thesadboy19893 - 0 heodat91
thesadboy19892 - 0 tuanlongtt
thesadboy19892 - 0 lyquoc
thesadboy19891 - 0 namhn270787
thesadboy19896 - 0 moon2011
thesadboy19895 - 1 paduc
thesadboy19891 - 0 damchiluan
thesadboy19893 - 0 tintin
thesadboy19893 - 0 thaigentleman
thesadboy19892 - 0 london5
thesadboy19891 - 0 mikochan
thesadboy19892 - 2 alphax
thesadboy19890 - 1 duyen10
thesadboy19891 - 2 thanhdat19992894
thesadboy19892 - 0 london3
thesadboy19895 - 0 dobachthao
thesadboy19891 - 1 minhquan58