hoamoclan
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 120
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 63.16%
  • Chỉ số xã hội 76
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoamoclan0 - 1 ltb0605
hoamoclan3 - 1 tahuuson
hoamoclan1 - 0 huydatinh1678
hoamoclan0 - 3 quangquang
hoamoclan0 - 2 cpcnarin
hoamoclan2 - 0 badboy
hoamoclan1 - 0 peishijinxian
hoamoclan0 - 1 vuaphapthuatkybi
hoamoclan1 - 0 haiyencbl
hoamoclan4 - 2 thuhuong
hoamoclan3 - 6 onlytrust
hoamoclan1 - 0 linh1
hoamoclan3 - 2 yoko1102
hoamoclan4 - 3 london7
hoamoclan4 - 1 meimei
hoamoclan31 - 34 huynhbaobao
hoamoclan1 - 8 cuong97
hoamoclan4 - 3 heodat91
hoamoclan4 - 7 dunglun
hoamoclan6 - 6 nohssiwi
hoamoclan4 - 5 minhquan58
hoamoclan0 - 3 ilovekimyen1999
hoamoclan18 - 6 ngocruby9x
hoamoclan28 - 11 nhimxu
hoamoclan10 - 1 jang80
hoamoclan4 - 6 nguyenvancu
hoamoclan1 - 1 gatsby
hoamoclan6 - 3 mailady
hoamoclan24 - 8 bapcaingoc
hoamoclan0 - 2 sabo2412
hoamoclan27 - 19 nammien
hoamoclan17 - 23 paduc
hoamoclan2 - 0 giodaingan
hoamoclan6 - 11 suoingoc
hoamoclan9 - 4 serahwang
hoamoclan2 - 0 hoahaucuaxom
hoamoclan35 - 30 chuotbobo
hoamoclan22 - 29 thutrang
hoamoclan3 - 0 uyenuye3130
hoamoclan4 - 0 khachmankhien
hoamoclan1 - 3 baniphonere
hoamoclan3 - 0 tomtep
hoamoclan28 - 22 nguyenhonganh
hoamoclan2 - 0 mjetran
hoamoclan4 - 0 makanz
hoamoclan1 - 0 son23
hoamoclan16 - 17 toxuanhoang
hoamoclan14 - 8 maruko
hoamoclan38 - 30 hieula
hoamoclan1 - 4 london4
hoamoclan17 - 17 lemaipa
hoamoclan3 - 0 vinhche1722
hoamoclan1 - 0 pxquyet
hoamoclan18 - 14 toanluf
hoamoclan22 - 7 totoro
hoamoclan3 - 0 greenland
hoamoclan3 - 2 rongsosinh
hoamoclan2 - 3 lyquoc
hoamoclan1 - 1 timdoi
hoamoclan23 - 6 h2so4
hoamoclan0 - 4 vnnguyendung
hoamoclan1 - 0 xauusd
hoamoclan13 - 12 thuydung25
hoamoclan1 - 6 narin
hoamoclan9 - 1 ltd137
hoamoclan2 - 2 diemcaro04999
hoamoclan2 - 0 anhvan1138
hoamoclan1 - 0 immaaa
hoamoclan5 - 3 phamvannam99
hoamoclan2 - 4 ngocluan
hoamoclan2 - 1 thanhdat19992894
hoamoclan8 - 5 xuanthupro
hoamoclan2 - 0 nqt1234vbn
hoamoclan33 - 57 mayakieu
hoamoclan6 - 5 thxthn
hoamoclan1 - 0 minhhao