dunglun
  • Hạng ...
  • Ngọc 20,670
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 80.60%
  • Chỉ số xã hội 201
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dunglun0 - 9 sweetberry
dunglun2 - 0 uefalona
dunglun9 - 1 hochitrung
dunglun3 - 0 dollarskull
dunglun20 - 3 viphung
dunglun15 - 7 huongq
dunglun2 - 0 khoa999hd
dunglun4 - 9 saysinxongvohem
dunglun4 - 0 thanh250893
dunglun22 - 2 ngocsonhb
dunglun3 - 0 libra
dunglun1 - 0 minhtam0296
dunglun55 - 10 hitlerhainao
dunglun3 - 0 hoang1822
dunglun4 - 1 trannhat
dunglun2 - 4 lamcaro2
dunglun38 - 19 doinhat
dunglun3 - 0 vivi216
dunglun39 - 4 h2so4
dunglun4 - 3 fucklife
dunglun7 - 3 sunami
dunglun2 - 0 tomtep
dunglun6 - 0 nguyentri10x
dunglun4 - 0 baniphonere
dunglun5 - 0 sabo2412
dunglun37 - 5 lyquoc
dunglun6 - 0 sagocarer
dunglun3 - 0 hungngo96
dunglun1 - 0 nhly123
dunglun0 - 1 duan193
dunglun17 - 1 bangtam2312
dunglun6 - 2 heoway
dunglun15 - 3 kyhoi
dunglun4 - 5 nhatmai
dunglun3 - 0 tanlamvtpt96
dunglun4 - 0 ampen
dunglun26 - 2 tranhang07
dunglun7 - 1 utpham
dunglun12 - 1 nguoivohinh
dunglun4 - 8 tuan191992
dunglun4 - 2 arsenalfc96
dunglun19 - 17 ilovekimyen1999
dunglun8 - 1 badboy
dunglun6 - 0 ntkieu
dunglun17 - 2 nhimxu
dunglun6 - 1 phudepzai
dunglun41 - 6 lanthanh
dunglun0 - 1 white
dunglun20 - 0 phungtien
dunglun24 - 4 nhipcautre21
dunglun0 - 1 cutataxoa123xacutara
dunglun7 - 1 yoshida
dunglun2 - 0 baokhanh0819
dunglun2 - 0 oxoxox
dunglun1 - 0 quinquin9197
dunglun3 - 0 tuongsinh
dunglun5 - 0 chudda
dunglun12 - 2 peishijinxian
dunglun1 - 2 muvodoi
dunglun45 - 9 chuotmom
dunglun4 - 0 johanliebert
dunglun5 - 0 nonono
dunglun10 - 2 paduc
dunglun2 - 0 chuyengiadaphan
dunglun1 - 0 scp56782021
dunglun3 - 4 danhtoanthua
dunglun25 - 5 chauky77
dunglun8 - 1 beyeupk
dunglun17 - 4 pingpong
dunglun20 - 0 khanv1987
dunglun1 - 0 linh1
dunglun3 - 2 muaxuan123
dunglun17 - 2 lexuan22
dunglun1 - 0 phecontete
dunglun42 - 6 changtraivotinh035
dunglun6 - 0 doanhthangduocem
dunglun19 - 4 huongjep
dunglun1 - 2 haha12345
dunglun10 - 0 thuydung25
dunglun0 - 3 gacontapdi1
dunglun2 - 1 nguyenchauanh2009
dunglun1 - 3 caothutapchoi
dunglun16 - 1 onlytrust
dunglun1 - 0 trangcoraline
dunglun51 - 11 maruko
dunglun1 - 0 litibi
dunglun21 - 1 cobebencuaso
dunglun8 - 0 khoailangnuong
dunglun3 - 0 hang1234
dunglun3 - 5 covid19
dunglun13 - 4 ok123456
dunglun17 - 1 cuccu
dunglun2 - 0 heocodai
dunglun1 - 0 thanhhoang
dunglun1 - 0 xiuvip
dunglun45 - 5 trunghieu87
dunglun12 - 1 tralacmi
dunglun2 - 2 thaovan2k7
dunglun3 - 6 tuantu123
dunglun20 - 0 ngocruby9x