vodanh123
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 17,090
  • Cấp bậc Siêu cấp 3
  • Tỉ lệ thắng 72.73%
  • Chỉ số xã hội 55
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 4 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có