northstar2000
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 15,876
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 77.27%
  • Chỉ số xã hội 22
  • Chỉ số đam mê 3.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có