minhkhoi
  • Hạng 22
  • Cấp bậc Siêu cấp I
  • Ngọc 510
  • Tỉ lệ thắng 87.50%
  • Thời gian tham gia 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có