kakakkkkk
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 70
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 18.18%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có