thanhdat19992894
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,500
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 52.94%
  • Chỉ số xã hội 51
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thanhdat199928940 - 6 ilovekimyen1999
thanhdat199928943 - 8 ngannguyen
thanhdat199928943 - 1 totoro
thanhdat199928942 - 2 heokute
thanhdat199928943 - 2 nhatvy2291
thanhdat199928945 - 0 khachmankhien
thanhdat199928941 - 0 paduc
thanhdat199928941 - 1 fucklife
thanhdat199928940 - 5 vikend
thanhdat199928942 - 0 pthaao
thanhdat199928943 - 3 khoailangnuong
thanhdat199928941 - 3 thuykien
thanhdat199928944 - 2 mailady
thanhdat199928941 - 0 quynhbuddy7103
thanhdat199928943 - 0 minhquan58
thanhdat199928946 - 2 giodaingan
thanhdat199928947 - 4 scp67892021
thanhdat199928941 - 4 lejun
thanhdat199928946 - 1 baniphonere
thanhdat199928943 - 1 alphax
thanhdat199928941 - 0 hyugasanji
thanhdat199928940 - 2 botbien
thanhdat199928940 - 1 covid19
thanhdat199928945 - 1 nampro
thanhdat199928941 - 5 cuong97
thanhdat199928941 - 0 hihi2001
thanhdat199928941 - 0 thuydung25
thanhdat199928940 - 1 immaaa
thanhdat199928943 - 7 thuytinhkhoc
thanhdat199928942 - 0 mayakieu
thanhdat199928944 - 0 arsenalfc96
thanhdat199928940 - 3 ngocluan
thanhdat199928942 - 2 phuongxoan
thanhdat199928942 - 1 thaovan2k7
thanhdat199928941 - 2 hoamoclan
thanhdat199928942 - 1 thesadboy1989
thanhdat199928941 - 1 london3
thanhdat199928941 - 1 phanquy1221
thanhdat199928940 - 2 duyduy
thanhdat199928943 - 0 votinh001
thanhdat199928941 - 0 phuongbeo96
thanhdat199928940 - 2 lycatieu
thanhdat199928941 - 0 dorabase
thanhdat199928941 - 0 sew2fwg
thanhdat199928942 - 3 canho
thanhdat199928946 - 6 nammien
thanhdat199928941 - 0 khoakhung200
thanhdat199928940 - 2 happykid76
thanhdat199928941 - 0 hamynn
thanhdat199928941 - 1 maicham
thanhdat199928942 - 0 kay9999