anhdaytop1
  • Hạng 44
  • Cấp bậc Cao cấp II
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 14.29%
  • Thời gian tham gia 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có