baniphonere
  • Hạng ...
  • Ngọc 827
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 43.40%
  • Chỉ số xã hội 212
  • Chỉ số đam mê 0.30
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
baniphonere0 - 2 diquathoigian
baniphonere0 - 2 toxuanhoang
baniphonere3 - 2 dolphin
baniphonere18 - 16 lyquoc
baniphonere1 - 0 playcaro20
baniphonere0 - 6 vtvtvt
baniphonere1 - 4 tahuy
baniphonere2 - 0 heoconhamchoi
baniphonere0 - 1 kxhkxh
baniphonere3 - 3 huynhbaobao
baniphonere1 - 0 vivi216
baniphonere0 - 1 freedomman
baniphonere0 - 4 endlesslove
baniphonere0 - 2 doneforme
baniphonere0 - 1 chiukonoi
baniphonere0 - 1 hitlerhainao
baniphonere0 - 7 songgio
baniphonere0 - 1 vichio
baniphonere2 - 0 vnhello
baniphonere4 - 1 lovewinter
baniphonere2 - 0 loclatoi
baniphonere2 - 0 cuopbiensoh2o
baniphonere1 - 0 peheo
baniphonere2 - 2 chimvaolangquen
baniphonere2 - 5 tuan191992
baniphonere3 - 0 bexinkk
baniphonere2 - 0 vuamui
baniphonere2 - 0 supersen
baniphonere5 - 1 teoteo
baniphonere1 - 0 tieuyeutinh
baniphonere17 - 7 nhibuong
baniphonere2 - 0 kidboy
baniphonere3 - 5 hamynn
baniphonere3 - 1 ekxanh
baniphonere4 - 2 thienthan999
baniphonere4 - 0 builan0209
baniphonere5 - 9 meokitty
baniphonere7 - 1 thuydung25
baniphonere2 - 0 hoangphuc2040
baniphonere9 - 8 tralacmi
baniphonere9 - 3 lanthanh
baniphonere3 - 2 sagocarer
baniphonere0 - 1 uefalona
baniphonere1 - 2 buomchua
baniphonere3 - 0 mrboo
baniphonere1 - 0 gaodo
baniphonere0 - 2 pianooo
baniphonere6 - 2 langtu
baniphonere2 - 0 bingan
baniphonere1 - 0 eketao
baniphonere1 - 0 tieuling
baniphonere0 - 4 cachepomdua
baniphonere2 - 0 tieuholy
baniphonere5 - 4 ngannguyen
baniphonere0 - 6 phuhung
baniphonere7 - 6 nguyentri10x
baniphonere1 - 0 tuanhung
baniphonere4 - 2 heolovemusic
baniphonere1 - 0 top1carovn
baniphonere1 - 1 lamtruong
baniphonere3 - 1 cumeo
baniphonere6 - 5 heoway
baniphonere1 - 1 trucmai
baniphonere2 - 1 badboy
baniphonere1 - 0 chuotmom
baniphonere13 - 22 dorabase
baniphonere10 - 8 alphax
baniphonere1 - 0 hahavi2
baniphonere0 - 2 traitimbuon
baniphonere4 - 7 bibi0101
baniphonere1 - 0 hoarung
baniphonere0 - 5 huyyeurin
baniphonere1 - 10 ladieubong
baniphonere6 - 12 nttthuy
baniphonere4 - 8 buonnhoem
baniphonere3 - 6 tuanlongtt
baniphonere0 - 1 surewin
baniphonere2 - 32 cuong97
baniphonere0 - 1 gacondichoi
baniphonere3 - 6 nguoivohinh
baniphonere3 - 4 bangtam2312
baniphonere5 - 1 onlytrust
baniphonere3 - 0 paduc
baniphonere3 - 0 quangmetro
baniphonere3 - 1 hoadongtien00
baniphonere2 - 0 lvtrung
baniphonere6 - 18 h2so4
baniphonere1 - 1 doinhat
baniphonere3 - 2 lanhphong
baniphonere1 - 1 huongq
baniphonere1 - 0 khachmankhien
baniphonere1 - 1 bangdaokeo
baniphonere1 - 4 nhatmai
baniphonere0 - 4 dunglun
baniphonere4 - 5 luke911
baniphonere0 - 4 caothutapchoi
baniphonere16 - 30 lamcaro2
baniphonere1 - 0 chudda
baniphonere27 - 37 phuongkarry
baniphonere0 - 3 london9