baniphonere
  • Hạng 66
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 16
  • Tỉ lệ thắng 34.72%
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
baniphonere1 - 0 mikochan
baniphonere16 - 7 nhibuong
baniphonere1 - 1 thuytinhkhoc
baniphonere2 - 1 cuongmew
baniphonere4 - 6 gup222
baniphonere9 - 20 ltb0506
baniphonere0 - 4 hieula
baniphonere1 - 0 keobonggon9x
baniphonere13 - 44 scp67892021
baniphonere2 - 4 h2so4
baniphonere2 - 0 nhocyeusky
baniphonere1 - 0 quang12
baniphonere8 - 6 trunghieu87
baniphonere3 - 1 thuydung25
baniphonere9 - 8 ngocruby9x
baniphonere1 - 0 onlytrust
baniphonere12 - 25 phuongkarry
baniphonere5 - 4 happy123
baniphonere0 - 2 nammien
baniphonere4 - 0 pvhuetoan123
baniphonere1 - 6 thanhdat19992894
baniphonere3 - 16 vuhoang21
baniphonere0 - 7 cuong97
baniphonere1 - 0 hyugasanji
baniphonere3 - 0 huynhbaobao
baniphonere2 - 1 hoamoclan
baniphonere0 - 1 minhkhoi
baniphonere1 - 0 dobachthao
baniphonere5 - 8 tranhang07
baniphonere6 - 3 lejun
baniphonere6 - 26 trungtcc
baniphonere0 - 1 nguoivohinh
baniphonere0 - 1 bluesky123
baniphonere1 - 0 phanquy1221
baniphonere1 - 0 nhipcautre21
baniphonere1 - 0 thaovan2k7
baniphonere2 - 4 arsenalfc96
baniphonere2 - 1 heodat91
baniphonere7 - 13 nhatvy2291
baniphonere3 - 8 nguyenvancu
baniphonere1 - 0 vodanh123
baniphonere3 - 16 vuaphapthuatkybi
baniphonere2 - 2 ngocluan
baniphonere3 - 5 heokool
baniphonere0 - 2 saosaysua
baniphonere1 - 1 thuong95
baniphonere0 - 1 kyhoi
baniphonere0 - 2 sieutron
baniphonere0 - 2 saulucsix
baniphonere1 - 2 cuccu
baniphonere4 - 1 socnau
baniphonere0 - 2 bangtam2312
baniphonere1 - 1 nhinccnhinlamcho
baniphonere2 - 7 thaomoc
baniphonere2 - 5 binhnhi
baniphonere1 - 1 thutrang
baniphonere0 - 5 giodaingan
baniphonere0 - 4 beyeupk
baniphonere1 - 0 tralacmi
baniphonere1 - 2 thienthan999
baniphonere2 - 5 heoway
baniphonere2 - 2 nguyentri10x
baniphonere3 - 1 dolphin
baniphonere0 - 1 hamynn
baniphonere0 - 1 cohen
baniphonere1 - 5 tuanlongtt
baniphonere2 - 6 lyquoc
baniphonere1 - 2 hoaanhdao2008
baniphonere4 - 4 luckystar
baniphonere1 - 2 tuananh1011
baniphonere0 - 13 ladan3
baniphonere1 - 3 minhquan58