saysinxongvohem
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 330
  • Tỉ lệ thắng 73.44%
  • Chỉ số xã hội 64
  • Chỉ số đam mê 0.43
  • Thời gian tham gia 3 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
saysinxongvohem0 - 2 khaihuyen999
saysinxongvohem1 - 0 ozonevietnam
saysinxongvohem0 - 1 freedomman
saysinxongvohem1 - 0 thuyt1
saysinxongvohem1 - 0 badboy
saysinxongvohem1 - 0 canho
saysinxongvohem1 - 0 nkocdethuong
saysinxongvohem1 - 0 thaomoc
saysinxongvohem2 - 0 tu8160
saysinxongvohem1 - 0 heodat91
saysinxongvohem1 - 0 quangtintran2207
saysinxongvohem1 - 0 muaxuan123
saysinxongvohem2 - 0 sagocarer
saysinxongvohem1 - 0 trannhat
saysinxongvohem1 - 0 yumkhin
saysinxongvohem6 - 3 cachepomdua
saysinxongvohem4 - 2 vnnguyendung
saysinxongvohem2 - 0 sieutron
saysinxongvohem1 - 0 meongoc1999
saysinxongvohem1 - 0 nhibuong
saysinxongvohem5 - 6 cuong97
saysinxongvohem1 - 1 chuotmom
saysinxongvohem11 - 4 nhatmai
saysinxongvohem4 - 2 danhtoanthua
saysinxongvohem1 - 0 oxoxox
saysinxongvohem3 - 7 quangquang
saysinxongvohem2 - 0 teo2k2
saysinxongvohem0 - 2 emthuonganh
saysinxongvohem1 - 0 huongjep
saysinxongvohem0 - 1 kingcaroone
saysinxongvohem2 - 0 hochitrung
saysinxongvohem4 - 2 gadibo
saysinxongvohem2 - 0 dorabase
saysinxongvohem2 - 1 jang80
saysinxongvohem9 - 4 dunglun
saysinxongvohem6 - 1 huongkute
saysinxongvohem1 - 7 vuaphapthuatkybi
saysinxongvohem1 - 0 sabo2412
saysinxongvohem1 - 0 tapsunickmoi
saysinxongvohem0 - 1 btp2k8
saysinxongvohem1 - 0 duc2004
saysinxongvohem3 - 0 toanluf
saysinxongvohem1 - 0 phungtien
saysinxongvohem1 - 3 honeymoon1991
saysinxongvohem0 - 1 cutataxoa123xacutara
saysinxongvohem0 - 1 ilovekimyen1999
saysinxongvohem3 - 0 thutrang
saysinxongvohem1 - 1 huongq
saysinxongvohem1 - 1 baniphonere
saysinxongvohem4 - 2 tranhang07
saysinxongvohem4 - 1 tuantu123
saysinxongvohem1 - 0 socnau
saysinxongvohem2 - 0 yoshida
saysinxongvohem0 - 1 zalinh
saysinxongvohem5 - 2 h2so4
saysinxongvohem4 - 1 alphax
saysinxongvohem3 - 1 tuanlongtt
saysinxongvohem1 - 0 heoconhamchoi
saysinxongvohem0 - 1 fujiwarasai
saysinxongvohem3 - 0 serahwang
saysinxongvohem0 - 2 trungtcc
saysinxongvohem3 - 0 vyyyyyyyyy
saysinxongvohem1 - 0 hoaanhdao2008
saysinxongvohem2 - 0 nhipcautre21