shgdvacacsfdtc7
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 1432
  • Tỉ lệ thắng 15.38%
  • Chỉ số xã hội 91
  • Chỉ số đam mê 0.37
  • Thời gian tham gia 3 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
shgdvacacsfdtc70 - 2 bibi0101
shgdvacacsfdtc70 - 2 ngang123
shgdvacacsfdtc71 - 1 ngocsonhb
shgdvacacsfdtc70 - 1 gecko88
shgdvacacsfdtc70 - 1 diquathoigian
shgdvacacsfdtc74 - 14 chauky77
shgdvacacsfdtc72 - 2 huemy
shgdvacacsfdtc75 - 4 hades
shgdvacacsfdtc73 - 2 phongca
shgdvacacsfdtc74 - 11 trannhat
shgdvacacsfdtc72 - 2 dragon
shgdvacacsfdtc72 - 2 duyen10
shgdvacacsfdtc71 - 2 nakime3769
shgdvacacsfdtc77 - 7 vanvolang
shgdvacacsfdtc73 - 5 beyeupk
shgdvacacsfdtc75 - 3 vientuong
shgdvacacsfdtc71 - 7 hieula
shgdvacacsfdtc74 - 3 tahuy
shgdvacacsfdtc70 - 2 uefalona
shgdvacacsfdtc73 - 3 binhphonui
shgdvacacsfdtc72 - 6 krixi
shgdvacacsfdtc70 - 1 buonnhoem
shgdvacacsfdtc711 - 3 kidboy
shgdvacacsfdtc710 - 13 phuongkarry
shgdvacacsfdtc74 - 4 cobebencuaso
shgdvacacsfdtc74 - 3 trailangthang
shgdvacacsfdtc72 - 2 badboy
shgdvacacsfdtc71 - 4 michnhi
shgdvacacsfdtc710 - 10 khoailangnuong
shgdvacacsfdtc71 - 5 nguyentri10x
shgdvacacsfdtc71 - 2 giodaingan
shgdvacacsfdtc71 - 2 happykid76
shgdvacacsfdtc79 - 8 ampen
shgdvacacsfdtc76 - 8 yoshida
shgdvacacsfdtc70 - 2 gatsby
shgdvacacsfdtc71 - 5 nguoivohinh
shgdvacacsfdtc71 - 0 sabo2412
shgdvacacsfdtc77 - 7 onlytrust
shgdvacacsfdtc73 - 5 chuotmom
shgdvacacsfdtc73 - 7 luke911
shgdvacacsfdtc72 - 5 sieutron
shgdvacacsfdtc71 - 6 trunghieu87
shgdvacacsfdtc70 - 1 suoingoc
shgdvacacsfdtc71 - 2 tuongsinh
shgdvacacsfdtc74 - 4 mayakieu
shgdvacacsfdtc70 - 1 bapcaingoc
shgdvacacsfdtc70 - 1 tnhan2502
shgdvacacsfdtc70 - 2 thutrang
shgdvacacsfdtc74 - 6 vodactho92
shgdvacacsfdtc76 - 4 hoaanhdao2008
shgdvacacsfdtc71 - 3 gacondichoi
shgdvacacsfdtc70 - 3 tuoiconrong
shgdvacacsfdtc72 - 5 quangmetro
shgdvacacsfdtc70 - 3 nhavodich
shgdvacacsfdtc72 - 4 saosaysua
shgdvacacsfdtc70 - 2 changtraivotinh035
shgdvacacsfdtc70 - 2 lvtrung
shgdvacacsfdtc70 - 4 mikochan
shgdvacacsfdtc72 - 4 hoagiay123
shgdvacacsfdtc70 - 4 dorabase
shgdvacacsfdtc72 - 3 vnnguyendung
shgdvacacsfdtc72 - 1 nhimxu
shgdvacacsfdtc75 - 3 peishijinxian
shgdvacacsfdtc70 - 2 serahwang
shgdvacacsfdtc70 - 2 nhibuong
shgdvacacsfdtc70 - 1 nammien
shgdvacacsfdtc73 - 9 totoro
shgdvacacsfdtc70 - 1 lemaipa
shgdvacacsfdtc72 - 5 nkocdethuong
shgdvacacsfdtc71 - 5 nhipcautre21
shgdvacacsfdtc70 - 1 thuytinhkhoc
shgdvacacsfdtc70 - 3 cumeo
shgdvacacsfdtc71 - 3 thythy2021
shgdvacacsfdtc73 - 8 qindy
shgdvacacsfdtc70 - 1 trungtcc
shgdvacacsfdtc70 - 4 nohssiwi
shgdvacacsfdtc73 - 0 hochitrung
shgdvacacsfdtc70 - 3 vangbacdaquy
shgdvacacsfdtc70 - 7 minhquan58
shgdvacacsfdtc70 - 2 lanhphong
shgdvacacsfdtc71 - 8 binhnhi
shgdvacacsfdtc72 - 12 nttthuy
shgdvacacsfdtc70 - 2 quachdozz
shgdvacacsfdtc71 - 0 trantienphat
shgdvacacsfdtc70 - 5 phuongbeo96
shgdvacacsfdtc70 - 4 aty886868
shgdvacacsfdtc72 - 4 hannbao1911
shgdvacacsfdtc71 - 8 hannie
shgdvacacsfdtc73 - 1 anhanh12345
shgdvacacsfdtc73 - 11 thuydung25
shgdvacacsfdtc70 - 6 thuphuongle99