sbc11111
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 180
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 40.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sbc111110 - 1 ampen
sbc111112 - 1 trungtcc
sbc111110 - 1 t2030418
sbc111112 - 0 phuongxoan
sbc111110 - 1 matrom31