ltb0605
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 80
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 62.79%
  • Chỉ số xã hội 43
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 3 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có