vuhoang21
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Ngọc 5,740
  • Tỉ lệ thắng 86.84%
  • Chỉ số xã hội 76
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vuhoang2110 - 5 arsenalfc96
vuhoang211 - 0 sisi99
vuhoang217 - 3 phungtien
vuhoang210 - 3 fujiwarasai
vuhoang212 - 1 serahwang
vuhoang217 - 1 quangmetro
vuhoang214 - 0 bangdaokeo
vuhoang211 - 0 emgalam
vuhoang218 - 1 nkocdethuong
vuhoang214 - 0 trucmai
vuhoang218 - 1 duyen10
vuhoang210 - 1 quangquang
vuhoang214 - 0 thienthan999
vuhoang215 - 0 ampen
vuhoang210 - 4 vodanh123
vuhoang213 - 7 nhatmai
vuhoang2111 - 3 ltb0506
vuhoang217 - 3 lamcaro2
vuhoang214 - 0 nhocyeusky
vuhoang212 - 0 jang80
vuhoang213 - 0 beyeupk
vuhoang215 - 0 thutrang
vuhoang212 - 0 linh1
vuhoang2112 - 0 phuongminh
vuhoang211 - 0 fbngohai
vuhoang215 - 2 thanhhoa1906
vuhoang212 - 0 thuong95
vuhoang2110 - 2 vanvolang
vuhoang214 - 0 viphung
vuhoang2115 - 2 nhipcautre21
vuhoang218 - 2 ngocluan
vuhoang212 - 1 toanluf
vuhoang217 - 0 xuanthupro
vuhoang219 - 1 thuytinhkhoc
vuhoang212 - 0 heodat91
vuhoang214 - 0 mayakieu
vuhoang210 - 2 tinhthoixotxa
vuhoang217 - 0 thaomoc
vuhoang2110 - 1 trunghieu87
vuhoang2110 - 0 thuydung25
vuhoang210 - 1 pvhuetoan123
vuhoang2116 - 3 baniphonere
vuhoang214 - 2 tralacmi
vuhoang213 - 10 botbien
vuhoang212 - 0 hoadung
vuhoang211 - 2 scp67892021
vuhoang217 - 0 khoailangnuong
vuhoang2111 - 3 phuongxoan
vuhoang216 - 1 lejun
vuhoang214 - 0 saosaysua
vuhoang2111 - 1 mikochan
vuhoang214 - 3 vuaphapthuatkybi
vuhoang216 - 2 sieutron
vuhoang211 - 0 nguyenhonganh
vuhoang211 - 3 cuong97
vuhoang211 - 0 lexuan22
vuhoang211 - 0 nampleiku81
vuhoang214 - 1 bangtam2312
vuhoang213 - 0 jamasu1226
vuhoang217 - 1 phuongkarry
vuhoang212 - 0 minhquan58
vuhoang217 - 2 quachdozz
vuhoang214 - 2 thythy2021
vuhoang210 - 2 ladieubong
vuhoang2112 - 1 qindy
vuhoang212 - 0 vangbacdaquy
vuhoang214 - 0 pingpong
vuhoang2110 - 1 kyhoi
vuhoang216 - 0 nammien
vuhoang213 - 2 nguyentam2k
vuhoang215 - 0 dungtrieu
vuhoang211 - 0 hannie
vuhoang2118 - 3 h2so4
vuhoang213 - 0 trannhat
vuhoang218 - 3 chuotbobo
vuhoang213 - 1 hyemin12