tinhthoixotxa
  • Hạng 218
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 2464
  • Tỉ lệ thắng 76.36%
  • Chỉ số xã hội 110
  • Chỉ số đam mê 5.47
  • Thời gian tham gia 3 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tinhthoixotxa1 - 0 trailangthang
tinhthoixotxa7 - 4 linhlucden
tinhthoixotxa0 - 17 redwolf
tinhthoixotxa3 - 0 carohcm
tinhthoixotxa4 - 1 pquarngfeb5th
tinhthoixotxa26 - 13 nhatmai
tinhthoixotxa3 - 0 dietcovid
tinhthoixotxa1 - 0 abccuti
tinhthoixotxa1 - 2 hieveryone
tinhthoixotxa5 - 1 nuhondanhroi
tinhthoixotxa2 - 0 lee16
tinhthoixotxa7 - 1 poseidon
tinhthoixotxa2 - 0 miketyson
tinhthoixotxa1 - 2 beyeupk
tinhthoixotxa1 - 0 myhangsg
tinhthoixotxa10 - 27 vuaphapthuatkybi
tinhthoixotxa18 - 9 support
tinhthoixotxa1 - 3 danbienday
tinhthoixotxa1 - 1 matrancaro
tinhthoixotxa2 - 2 sinbad
tinhthoixotxa10 - 9 chiukonoi
tinhthoixotxa3 - 0 vitty
tinhthoixotxa3 - 2 saobang
tinhthoixotxa1 - 0 annaa99
tinhthoixotxa2 - 0 direcottr
tinhthoixotxa6 - 1 phamvo
tinhthoixotxa4 - 0 quangmetro
tinhthoixotxa1 - 3 thaibinhduong
tinhthoixotxa6 - 0 qindy
tinhthoixotxa3 - 0 mailady
tinhthoixotxa0 - 1 luke911
tinhthoixotxa11 - 1 tahuy
tinhthoixotxa3 - 0 lemaipa
tinhthoixotxa5 - 1 lovewinter
tinhthoixotxa0 - 2 danhtoanthua
tinhthoixotxa3 - 1 hochitrung
tinhthoixotxa1 - 3 cachepomdua
tinhthoixotxa4 - 13 muvodoi
tinhthoixotxa3 - 0 mjetran
tinhthoixotxa2 - 0 changtraivotinh035
tinhthoixotxa2 - 0 vuongkhanh
tinhthoixotxa1 - 0 semoka
tinhthoixotxa5 - 9 botbien
tinhthoixotxa1 - 0 ozonevietnam
tinhthoixotxa8 - 6 cuibap00
tinhthoixotxa2 - 0 sabo2412
tinhthoixotxa8 - 0 hitlerhainao
tinhthoixotxa1 - 0 nonono
tinhthoixotxa4 - 1 hamynn
tinhthoixotxa2 - 1 canho
tinhthoixotxa1 - 0 laelia
tinhthoixotxa1 - 0 nguyentri10x
tinhthoixotxa1 - 1 heoway
tinhthoixotxa1 - 0 mapileng
tinhthoixotxa2 - 0 babyboss
tinhthoixotxa1 - 0 vangbacdaquy
tinhthoixotxa1 - 1 lanhphong
tinhthoixotxa0 - 1 chimtrongnoinho
tinhthoixotxa2 - 0 chuyengiadaphan
tinhthoixotxa2 - 5 saulybiet
tinhthoixotxa7 - 2 luckystar
tinhthoixotxa6 - 1 arsenalfc96
tinhthoixotxa0 - 1 lovekr01
tinhthoixotxa5 - 0 gacontapdi1
tinhthoixotxa0 - 5 vodanh123
tinhthoixotxa4 - 1 kentpham
tinhthoixotxa0 - 1 lyquoc
tinhthoixotxa3 - 1 nhipcautre21
tinhthoixotxa6 - 1 minhkhoi
tinhthoixotxa3 - 4 lasaurieng
tinhthoixotxa1 - 0 kiennh
tinhthoixotxa1 - 0 danimeno1
tinhthoixotxa4 - 6 saocungduoc
tinhthoixotxa1 - 4 helloworld
tinhthoixotxa1 - 0 hoahaucuaxom
tinhthoixotxa2 - 0 happy123
tinhthoixotxa3 - 0 sieutron
tinhthoixotxa1 - 0 cuong97
tinhthoixotxa1 - 0 tomtep
tinhthoixotxa1 - 1 quangquang
tinhthoixotxa1 - 0 nhimxu
tinhthoixotxa5 - 0 diemcaro04999
tinhthoixotxa1 - 0 minhquan58
tinhthoixotxa1 - 0 jenny
tinhthoixotxa1 - 0 phamvannam99
tinhthoixotxa3 - 0 huongkute
tinhthoixotxa2 - 1 mayakieu
tinhthoixotxa6 - 0 mikochan
tinhthoixotxa1 - 0 option
tinhthoixotxa2 - 0 vuhoang21
tinhthoixotxa4 - 0 ngocruby9x
tinhthoixotxa2 - 0 nqt1234vbn
tinhthoixotxa1 - 0 thutrang
tinhthoixotxa2 - 0 viettrong
tinhthoixotxa1 - 0 huongjep
tinhthoixotxa4 - 0 ltb0506
tinhthoixotxa1 - 0 game789
tinhthoixotxa1 - 0 yeess
tinhthoixotxa1 - 0 khachmankhien
tinhthoixotxa4 - 0 bangtam2312