botbien
  • Hạng ...
  • Ngọc 38,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 72.41%
  • Chỉ số xã hội 87
  • Chỉ số đam mê 0.37
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
botbien3 - 0 pumpkin
botbien8 - 8 cobemongmo
botbien0 - 1 halico
botbien0 - 1 biktyne
botbien2 - 0 phameco
botbien4 - 0 nhatvy2291
botbien2 - 3 poseidon
botbien16 - 13 ladieubong
botbien1 - 2 launchsite
botbien1 - 0 vary123
botbien1 - 2 kxhkxh
botbien2 - 3 sabo2412
botbien6 - 3 covid19
botbien2 - 0 trongdat28
botbien16 - 18 cuong97
botbien1 - 0 duongproga
botbien3 - 0 endlesslove
botbien1 - 0 muathulangquen
botbien32 - 0 hochitrung
botbien1 - 0 bikty
botbien1 - 0 tuongsinh
botbien1 - 0 danhtoanthua
botbien2 - 2 nhatmai
botbien1 - 0 scary278
botbien9 - 5 tinhthoixotxa
botbien13 - 6 vikend
botbien4 - 0 shinystar
botbien0 - 5 thanhthanh2k7
botbien7 - 7 quangquang
botbien3 - 0 gacontapdi1
botbien4 - 0 muvodoi
botbien2 - 0 caothutapchoi
botbien1 - 2 fujiwarasai
botbien1 - 2 vodanh123
botbien0 - 1 gatsby
botbien1 - 1 minhkhoi
botbien10 - 6 fucklife
botbien0 - 8 helloworld
botbien2 - 1 edric284
botbien1 - 0 lqdoan
botbien4 - 1 dunglun
botbien3 - 0 nampro
botbien2 - 0 thanhdat19992894
botbien5 - 1 tralacmi
botbien9 - 3 vuaphapthuatkybi
botbien10 - 3 vuhoang21
botbien1 - 3 option
botbien2 - 1 nguyenvancu
botbien1 - 0 ladan3
botbien2 - 1 kythutudo
botbien0 - 1 vanvolang
botbien6 - 4 tocxoangangvai
botbien4 - 1 trungtcc
botbien3 - 0 thutrang
botbien8 - 11 nguyentam2k
botbien4 - 1 quachdozz
botbien1 - 1 matrom34
botbien1 - 2 sieucapvippro
botbien12 - 0 ngocsonhb
botbien3 - 2 beyeupk
botbien1 - 0 trannhat
botbien1 - 0 thanhlong
botbien2 - 0 thanhtru75
botbien2 - 0 conan
botbien1 - 0 obby2345hu
botbien3 - 0 nguyenhonganh
botbien2 - 0 sbc1111
botbien2 - 0 tuoiconrong
botbien3 - 1 dungtrieu
botbien1 - 0 kyhoi
botbien3 - 1 trunghieu87
botbien1 - 2 chauky77
botbien2 - 0 jang80
botbien1 - 0 cumeo
botbien1 - 0 happy123
botbien1 - 0 tahuuson
botbien1 - 0 thanhnguyen
botbien3 - 0 yoshida
botbien1 - 0 nguyentri10x
botbien2 - 1 paduc
botbien1 - 3 suongdem
botbien2 - 0 vhtsmart
botbien3 - 1 nammien
botbien2 - 0 alphax
botbien1 - 1 socnau
botbien2 - 1 hoagiay123
botbien3 - 0 giodaingan