hochitrung
  • Hạng 12
  • Cấp bậc Siêu cấp X
  • Ngọc 9720
  • Tỉ lệ thắng 31.09%
  • Chỉ số xã hội 238
  • Chỉ số đam mê 25.40
  • Thời gian tham gia 2 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hochitrung0 - 3 dongianlaso1
hochitrung0 - 1 hatchback
hochitrung0 - 1 lovekr01
hochitrung0 - 1 longhung
hochitrung1 - 0 macbookpro
hochitrung1 - 0 doneforme
hochitrung4 - 0 bemuoi
hochitrung1 - 2 matrancaro
hochitrung6 - 13 huyyeurin
hochitrung1 - 0 saphia
hochitrung1 - 0 tienphat363
hochitrung1 - 1 sugar19
hochitrung1 - 0 ionplus
hochitrung1 - 12 shiomi
hochitrung0 - 1 scenario
hochitrung0 - 7 covid19
hochitrung3 - 4 dietcovid
hochitrung0 - 1 nhockiv
hochitrung1 - 1 congiola
hochitrung1 - 0 sugar17
hochitrung0 - 1 hieulnt
hochitrung2 - 5 arsenalfc96
hochitrung0 - 6 trungboy
hochitrung2 - 0 linhlucden
hochitrung0 - 5 chiukonoi
hochitrung1 - 0 wandering
hochitrung0 - 1 rip001
hochitrung1 - 12 cuong97
hochitrung0 - 3 vuaphapthuatkybi
hochitrung2 - 6 hitlerhainao
hochitrung1 - 15 gacontapdi1
hochitrung0 - 4 sauminh
hochitrung3 - 3 trienchill
hochitrung0 - 2 dungnhinlai
hochitrung0 - 3 trungquan1602
hochitrung0 - 1 carimamamuda
hochitrung8 - 9 lamcaro2
hochitrung0 - 1 petun
hochitrung1 - 0 longpham9999
hochitrung6 - 11 thanhphomuabay
hochitrung1 - 0 rhino
hochitrung1 - 0 khoakhoa
hochitrung1 - 0 copaopop
hochitrung0 - 1 gahapchao
hochitrung0 - 2 lenhhoxung
hochitrung0 - 2 dangnhungoclinh
hochitrung0 - 2 missnl
hochitrung0 - 1 vothien
hochitrung34 - 50 ltb0506
hochitrung0 - 11 botran
hochitrung4 - 10 laban7
hochitrung1 - 0 vycute
hochitrung1 - 0 rintohsaka
hochitrung2 - 0 trummen
hochitrung2 - 7 nhatmai
hochitrung1 - 10 tuan191992
hochitrung0 - 2 vetthuonglong
hochitrung0 - 2 support
hochitrung0 - 5 choivuithoi
hochitrung1 - 3 tinhthoixotxa
hochitrung0 - 5 tapsu123
hochitrung4 - 7 giodaingan
hochitrung5 - 4 vientuong
hochitrung0 - 2 divangdaxa
hochitrung3 - 10 khiconjx
hochitrung15 - 33 cachepomdua
hochitrung1 - 2 balong
hochitrung1 - 1 lvtrung
hochitrung1 - 1 hoangphuc2040
hochitrung3 - 0 tuoiconrong
hochitrung0 - 1 lanthanh
hochitrung0 - 3 cayruong
hochitrung6 - 2 serahwang
hochitrung0 - 8 vichea20
hochitrung3 - 13 muvodoi
hochitrung4 - 1 yukii
hochitrung0 - 4 laban2
hochitrung7 - 18 heokool
hochitrung0 - 1 chubin1999
hochitrung1 - 1 baygiothangmay
hochitrung0 - 2 tuyetlan2001
hochitrung2 - 0 chuotbobo
hochitrung4 - 1 chauky77
hochitrung2 - 1 bapcaingoc
hochitrung10 - 7 buonnhoem
hochitrung4 - 2 thoai2565
hochitrung10 - 10 badboy
hochitrung2 - 0 xuanthupro
hochitrung6 - 4 lejun
hochitrung3 - 24 ladieubong
hochitrung2 - 1 thuyhoa90
hochitrung0 - 3 sagocarer
hochitrung1 - 0 zu2kreal
hochitrung0 - 1 tin07
hochitrung1 - 0 vuviet
hochitrung0 - 1 gacondichoi
hochitrung1 - 0 phuongminh
hochitrung6 - 15 tahuuson
hochitrung3 - 5 vanvolang
hochitrung3 - 1 happy123