hannbao1911
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 110
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 32.14%
  • Chỉ số xã hội 56
  • Chỉ số đam mê 0.57
  • Thời gian tham gia 3 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hannbao19116 - 1 sadnessvt
hannbao19116 - 6 callmeduck2002
hannbao19110 - 1 pingpong
hannbao191121 - 37 duchuydz
hannbao19112 - 3 thaomoc
hannbao19110 - 1 bangtam2312
hannbao19110 - 1 lejun
hannbao19110 - 3 paduc
hannbao19111 - 1 badboy
hannbao19111 - 0 minatlt3004
hannbao19110 - 1 beyeupk
hannbao19110 - 2 maruko
hannbao191110 - 1 dangtka123
hannbao19112 - 6 nhipcautre21
hannbao19111 - 5 lyquoc
hannbao19110 - 1 phuongxoan
hannbao19110 - 3 hoagiay123
hannbao19110 - 2 mailady
hannbao19112 - 2 ntt0272006
hannbao19112 - 0 minhducvt99
hannbao19117 - 3 phongtrang15
hannbao19111 - 0 chanh1920
hannbao191110 - 5 vanquan1203
hannbao19110 - 2 saosaysua
hannbao19110 - 1 ngocsonhb
hannbao19110 - 3 h2so4
hannbao19110 - 2 hieula
hannbao19110 - 2 totoro
hannbao19112 - 4 tuanlongtt
hannbao19110 - 1 ngocruby9x
hannbao19111 - 0 heoconhamchoi
hannbao19112 - 2 lemaipa
hannbao19110 - 2 giodaingan
hannbao19118 - 1 cutiii2001
hannbao19111 - 4 chauky77
hannbao19110 - 1 matrom33
hannbao19114 - 0 siipro
hannbao19110 - 2 huongkute
hannbao19114 - 2 shgdvacacsfdtc7
hannbao19110 - 3 hoaanhdao2008
hannbao19110 - 1 jang80
hannbao19110 - 1 nhimxu
hannbao19112 - 1 canho
hannbao19110 - 2 khoailangnuong
hannbao19111 - 1 p180598
hannbao19113 - 2 mihuong
hannbao19110 - 1 haruharu
hannbao19112 - 1 vyyyyyyyyy
hannbao19110 - 3 nohssiwi
hannbao19111 - 0 mykim1401
hannbao19114 - 0 nhanhago1234
hannbao19112 - 0 anhanh12345
hannbao191110 - 2 hquaan
hannbao19110 - 2 happykid76
hannbao19110 - 2 mikochan
hannbao19110 - 1 lanthanh