perhaps
  • Hạng 82
  • Khiên ...
  • Ngọc 15,433
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 64.86%
  • Chỉ số xã hội 37
  • Chỉ số đam mê 2.10
  • Thời gian tham gia 3 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có