nohssiwi
  • Hạng ...
  • Ngọc 106
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 54.86%
  • Chỉ số xã hội 144
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nohssiwi0 - 3 paduc
nohssiwi3 - 9 hades
nohssiwi4 - 2 tuliphalan
nohssiwi0 - 1 eketao
nohssiwi0 - 1 supersen
nohssiwi3 - 2 phongca
nohssiwi2 - 5 dragon
nohssiwi5 - 1 paradol
nohssiwi2 - 2 phameco
nohssiwi5 - 5 nhocyeusky
nohssiwi1 - 5 changtraivotinh035
nohssiwi1 - 1 tuanlongtt
nohssiwi3 - 6 phuongminh
nohssiwi2 - 1 nhimxu
nohssiwi5 - 12 maruko
nohssiwi0 - 4 dungtrieu
nohssiwi1 - 5 quangmetro
nohssiwi7 - 8 bangtam2312
nohssiwi4 - 8 nammien
nohssiwi0 - 1 kidboy
nohssiwi0 - 5 huynhbaobao
nohssiwi6 - 5 tahuuson
nohssiwi1 - 7 trannhat
nohssiwi5 - 4 sagocarer
nohssiwi1 - 0 anhquangxk13
nohssiwi0 - 1 lamcaro2
nohssiwi3 - 0 phambalinh
nohssiwi3 - 2 hannie
nohssiwi0 - 1 ginnan
nohssiwi2 - 0 tabaco9
nohssiwi1 - 3 luke911
nohssiwi4 - 3 hieulnt
nohssiwi3 - 1 linhtran140396
nohssiwi7 - 3 domanhtien
nohssiwi5 - 7 yoshida
nohssiwi0 - 1 tranhang07
nohssiwi2 - 0 khachmankhien
nohssiwi0 - 3 trucmai
nohssiwi1 - 2 ilovekimyen1999
nohssiwi1 - 0 babyboss
nohssiwi4 - 0 cachepomdua
nohssiwi1 - 0 kisei
nohssiwi0 - 4 cpcnarin11
nohssiwi4 - 0 thuan1999
nohssiwi7 - 3 gatsby
nohssiwi2 - 0 khaicm
nohssiwi3 - 2 sonbinnnnn
nohssiwi0 - 2 binhnhi
nohssiwi0 - 1 cuccu
nohssiwi2 - 0 diemcaro04999
nohssiwi1 - 0 tuantruong
nohssiwi0 - 3 tuantu123
nohssiwi3 - 2 huanhoahong78
nohssiwi3 - 1 playboy
nohssiwi0 - 1 cpcnarin10
nohssiwi3 - 6 minhquan58
nohssiwi0 - 1 sweetberry
nohssiwi2 - 0 gacontapdi1
nohssiwi1 - 5 tranphuockhanh
nohssiwi1 - 5 dunglun
nohssiwi3 - 0 trungimai
nohssiwi3 - 7 doinhat
nohssiwi6 - 1 lnthieu123
nohssiwi2 - 0 huonggiang2013
nohssiwi2 - 0 phamtuantrinh
nohssiwi5 - 3 taidt2410
nohssiwi1 - 0 miunhonnhon2011
nohssiwi2 - 2 duongggg
nohssiwi2 - 0 meilin
nohssiwi6 - 6 hoamoclan
nohssiwi11 - 5 idontknow23
nohssiwi6 - 1 kocoten123qwert
nohssiwi1 - 5 lqdoan
nohssiwi2 - 1 keren
nohssiwi2 - 1 giodaingan
nohssiwi3 - 0 yoko1102
nohssiwi1 - 2 son23
nohssiwi7 - 2 moon2011
nohssiwi3 - 0 cuongmew
nohssiwi1 - 0 carer
nohssiwi0 - 1 yeess
nohssiwi0 - 4 ngocluan
nohssiwi0 - 1 quynhbuddy7103
nohssiwi4 - 1 hyemin12
nohssiwi3 - 2 edric284
nohssiwi0 - 1 quangquang
nohssiwi2 - 0 nqt1234vbn
nohssiwi8 - 7 angmay77
nohssiwi2 - 0 kay123
nohssiwi5 - 5 jsadj
nohssiwi1 - 5 lycatieu
nohssiwi2 - 7 phuongxoan
nohssiwi2 - 1 totoro
nohssiwi0 - 1 maket
nohssiwi1 - 3 ok123456
nohssiwi3 - 0 namxavi
nohssiwi0 - 1 toanluf
nohssiwi1 - 0 noobteam
nohssiwi7 - 2 conkutodung
nohssiwi4 - 3 kingcaroone