diemcaro04999
  • Hạng 61
  • Cấp bậc Cao cấp III
  • Ngọc 462
  • Tỉ lệ thắng 66.49%
  • Chỉ số xã hội 194
  • Chỉ số đam mê 22.73
  • Thời gian tham gia 2 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
diemcaro049990 - 3 gahapchao
diemcaro0499910 - 9 cobebencuaso
diemcaro0499921 - 10 thuykien
diemcaro049999 - 4 ekxanh
diemcaro049995 - 1 luckystar
diemcaro049995 - 4 trunghieu87
diemcaro049995 - 2 cayruong
diemcaro049990 - 3 cam99
diemcaro049992 - 3 hoangduy357
diemcaro049994 - 7 sujichan
diemcaro049996 - 5 huyluxz
diemcaro049994 - 3 tahuy
diemcaro049994 - 7 crystal
diemcaro0499914 - 11 thinpham
diemcaro0499910 - 9 phuongkarry
diemcaro0499918 - 14 hoaanhdao2008
diemcaro049990 - 4 vnhello
diemcaro049993 - 3 ov2nd
diemcaro0499912 - 4 heodat91
diemcaro049994 - 2 mrboo
diemcaro049991 - 0 tieuholy
diemcaro049996 - 1 keosua
diemcaro049994 - 1 tieuyeutinh
diemcaro049990 - 3 botran
diemcaro049999 - 3 pingpong
diemcaro0499910 - 3 hanhphucvotan
diemcaro049990 - 1 support
diemcaro0499923 - 21 hannie
diemcaro049992 - 4 trannhat
diemcaro049995 - 0 canho
diemcaro049995 - 5 bangtam2312
diemcaro049993 - 4 phameco
diemcaro0499912 - 8 socnau
diemcaro0499911 - 2 nhimxu
diemcaro049998 - 1 thuytinhkhoc
diemcaro049992 - 1 btran2912
diemcaro049995 - 4 giodaingan
diemcaro049991 - 0 kiennh1991
diemcaro049998 - 3 luke911
diemcaro0499912 - 9 hieula
diemcaro049994 - 0 trailangthang
diemcaro0499910 - 4 trucmai
diemcaro049997 - 4 heolovemusic
diemcaro049993 - 0 osin2k
diemcaro049996 - 0 thaonguyencafe
diemcaro049992 - 1 mavuong
diemcaro049992 - 4 huongkute
diemcaro0499912 - 5 toanluf
diemcaro0499914 - 5 heoway
diemcaro049992 - 8 heoconhamchoi
diemcaro049991 - 5 phamphuhung
diemcaro049990 - 2 london11
diemcaro049992 - 0 thanhvan2021
diemcaro0499932 - 12 qindy
diemcaro0499910 - 7 vnnguyendung
diemcaro049998 - 6 chauky77
diemcaro0499914 - 7 bapcaingoc
diemcaro049991 - 0 thanh250893
diemcaro0499921 - 12 nkocdethuong
diemcaro049995 - 2 hoadongtien00
diemcaro049991 - 1 white
diemcaro049992 - 1 thutrang
diemcaro049991 - 1 ngannguyen
diemcaro0499911 - 6 lvtrung
diemcaro049990 - 2 quangquang
diemcaro0499912 - 4 ampen
diemcaro0499914 - 13 viphung
diemcaro049990 - 1 kidboy
diemcaro0499916 - 0 huynhbaobao
diemcaro049990 - 4 oxoxox
diemcaro049991 - 5 ngocsonhb
diemcaro049991 - 0 hautran
diemcaro0499928 - 15 nhipcautre21
diemcaro049991 - 0 thumain26
diemcaro049995 - 2 huongq
diemcaro049992 - 0 hnguyen
diemcaro049992 - 0 ngan66426657898
diemcaro049991 - 0 h2so4
diemcaro0499910 - 8 onlytrust
diemcaro049998 - 3 chuotmom
diemcaro0499915 - 19 lyquoc
diemcaro049992 - 3 sagocarer
diemcaro0499921 - 19 duyen10
diemcaro049991 - 1 uizaaaaa
diemcaro049998 - 12 tranhang07
diemcaro0499911 - 9 nttthuy
diemcaro049990 - 3 phungtien
diemcaro049996 - 3 toxuanhoang
diemcaro049990 - 1 hieulnt
diemcaro049991 - 2 tranphuockhanh
diemcaro049990 - 1 heomap
diemcaro049999 - 4 vangbacdaquy
diemcaro049998 - 4 kyhoi
diemcaro049992 - 1 nhatmai
diemcaro049995 - 2 badboy
diemcaro049991 - 0 hocmaugiao
diemcaro0499910 - 6 nguyentri10x
diemcaro049991 - 0 meoooo
diemcaro049996 - 0 baniphonere
diemcaro049996 - 1 bacha