hieunguyenhy
  • Hạng 667
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 14
  • Tỉ lệ thắng 39.13%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 0.77
  • Thời gian tham gia 2 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có