honeymoon1991
  • Hạng 51
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 231
  • Tỉ lệ thắng 84.29%
  • Thời gian tham gia 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
honeymoon19914 - 0 ltb0605
honeymoon199112 - 2 alphax
honeymoon19915 - 0 hanhphucvotan
honeymoon199116 - 0 thaomoc
honeymoon19916 - 0 giodaingan
honeymoon199110 - 1 lemaipa
honeymoon19913 - 0 bangtam2312
honeymoon19912 - 0 nguyenhonganh
honeymoon19912 - 1 heokool
honeymoon19916 - 1 cumeo
honeymoon19914 - 1 lvtrung
honeymoon199111 - 0 hoadongtien00
honeymoon199118 - 8 phungtien
honeymoon199112 - 1 chauky77
honeymoon19912 - 0 vnnguyendung
honeymoon19912 - 0 nguyenx0101
honeymoon19915 - 0 bapcaingoc
honeymoon19911 - 0 cc3kg
honeymoon19916 - 0 mavuong
honeymoon19914 - 2 dangky1lan
honeymoon19912 - 0 laplanchau
honeymoon19914 - 1 trungtcc
honeymoon19912 - 1 hamynn
honeymoon19914 - 2 tuanlongtt
honeymoon19912 - 0 thuydung25
honeymoon19914 - 1 nttthuy
honeymoon19911 - 0 nguyentri10x
honeymoon19911 - 0 lejun
honeymoon19912 - 2 dorabase
honeymoon19912 - 0 happykid76
honeymoon19912 - 0 onlytrust
honeymoon19914 - 3 lanthanh
honeymoon19918 - 1 thuykien
honeymoon19914 - 1 lyquoc
honeymoon19913 - 0 luckystar
honeymoon19912 - 1 quangmetro
honeymoon19912 - 0 honglan
honeymoon19914 - 1 heodat91
honeymoon19911 - 0 nhocyeusky
honeymoon19914 - 0 matrom26
honeymoon19910 - 1 scp67892021
honeymoon19911 - 0 thuong95
honeymoon19913 - 0 huynhbaobao
honeymoon199113 - 0 nkocdethuong
honeymoon19910 - 1 nhibuong
honeymoon19911 - 0 fucklife
honeymoon19913 - 0 suoingoc
honeymoon199111 - 4 qindy
honeymoon19917 - 0 kyhoi
honeymoon19910 - 2 pingpong
honeymoon19911 - 2 haicuibap
honeymoon19911 - 0 thaovan123
honeymoon19910 - 1 trunghieu87
honeymoon19911 - 0 vnt222
honeymoon19912 - 0 buonnhoem
honeymoon19911 - 0 ltb0506
honeymoon19915 - 2 toxuanhoang
honeymoon19911 - 1 nhimxu
honeymoon19911 - 0 hoaanhdao2008
honeymoon19911 - 1 socnau
honeymoon19917 - 1 thuytinhkhoc
honeymoon19912 - 0 toanluf
honeymoon19912 - 0 thythy2021
honeymoon19913 - 0 canho
honeymoon19910 - 1 vesau
honeymoon19912 - 0 hathanh0619f
honeymoon19918 - 1 cobebencuaso
honeymoon19910 - 1 immaaa
honeymoon19911 - 0 mingming
honeymoon19911 - 1 caothudauroi123