long234
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 90
  • Tỉ lệ thắng 6.52%
  • Chỉ số xã hội 46
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có