long234
  • Hạng 1744
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 3
  • Tỉ lệ thắng 6.82%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có