quyav
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 40
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quyav2 - 2 sieutron
quyav1 - 0 bhxh123456
quyav0 - 7 nhocyeusky