trungtcc
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Siêu cấp 2
  • Ngọc 14,160
  • Tỉ lệ thắng 68.18%
  • Chỉ số xã hội 110
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trungtcc20 - 6 hochitrung
trungtcc0 - 3 lovekr01
trungtcc26 - 6 baniphonere
trungtcc17 - 6 nammien
trungtcc1 - 1 shin255
trungtcc11 - 12 vuaphapthuatkybi
trungtcc8 - 0 ladan8
trungtcc4 - 2 kythutudo
trungtcc24 - 9 serahwang
trungtcc9 - 10 ltb0605
trungtcc1 - 5 option
trungtcc21 - 8 heoway
trungtcc5 - 0 nampleiku81
trungtcc3 - 3 caothudauroi123
trungtcc20 - 13 hamynn
trungtcc14 - 4 paduc
trungtcc8 - 0 heokool
trungtcc20 - 2 hannie
trungtcc5 - 0 nguyenvancu
trungtcc23 - 7 nguyentri10x
trungtcc10 - 4 buonnhoem
trungtcc8 - 8 saosaysua
trungtcc13 - 10 cumeo
trungtcc2 - 6 cuong97
trungtcc24 - 3 tralacmi
trungtcc12 - 3 alphax
trungtcc11 - 6 nohssiwi
trungtcc1 - 0 shgdvacacsfdtc7
trungtcc2 - 1 t2030418
trungtcc2 - 1 idontknow23
trungtcc4 - 0 ok123456
trungtcc11 - 4 scp67892021
trungtcc1 - 2 p180598
trungtcc30 - 12 khiconjx
trungtcc0 - 1 matrom38
trungtcc21 - 8 heodat91
trungtcc0 - 1 jamasu1226
trungtcc0 - 3 fucklife
trungtcc23 - 11 ngocsonhb
trungtcc20 - 9 vanvolang
trungtcc4 - 1 chichichanhchanh
trungtcc1 - 4 botbien
trungtcc2 - 0 summer
trungtcc1 - 0 matrom36
trungtcc4 - 3 mailinh
trungtcc1 - 1 minhquan58
trungtcc2 - 0 kinkunkon
trungtcc6 - 1 nhocyeusky
trungtcc12 - 4 canho
trungtcc5 - 5 goomi
trungtcc5 - 1 toxuanhoang
trungtcc2 - 0 saysinxongvohem
trungtcc15 - 3 tuoiconrong
trungtcc1 - 0 trongkute
trungtcc20 - 8 vesau
trungtcc4 - 1 skylonely
trungtcc11 - 0 matrom33
trungtcc17 - 6 hoaanhdao2008
trungtcc0 - 2 maruko
trungtcc16 - 9 thaomoc
trungtcc0 - 6 silvermoon
trungtcc1 - 0 immaaa
trungtcc1 - 2 sbc11111
trungtcc4 - 0 congminh123
trungtcc18 - 8 jang80
trungtcc2 - 1 hanhphucvotan
trungtcc11 - 1 mayakieu
trungtcc8 - 4 vnnguyendung
trungtcc4 - 4 nhibuong
trungtcc20 - 9 trunghieu87
trungtcc22 - 12 huongkute
trungtcc9 - 6 yoshida
trungtcc2 - 1 saobang
trungtcc1 - 1 nhimxu
trungtcc2 - 1 lanthanh
trungtcc1 - 4 honeymoon1991
trungtcc9 - 2 quangmetro
trungtcc1 - 1 ngannguyen
trungtcc0 - 1 matrom26
trungtcc2 - 2 mjetran
trungtcc1 - 2 phuongkarry
trungtcc7 - 2 nguyenhonganh
trungtcc0 - 7 nguyentam2k
trungtcc4 - 1 nkocdethuong
trungtcc9 - 6 phungtien
trungtcc1 - 0 mon0711
trungtcc5 - 0 suoingoc
trungtcc6 - 1 amius
trungtcc6 - 4 trucmai
trungtcc1 - 0 hoagiay123
trungtcc6 - 3 thuytinhkhoc
trungtcc6 - 3 quachdozz
trungtcc10 - 3 tranhang07
trungtcc1 - 0 hathanh0619f
trungtcc5 - 3 mailady
trungtcc37 - 11 toanluf
trungtcc5 - 5 thuphuongle99
trungtcc20 - 4 pingpong
trungtcc0 - 1 ngocluan
trungtcc6 - 3 muasaigon