arsenalfc96
  • Hạng 36
  • Cấp bậc Cao cấp II
  • Ngọc 301
  • Tỉ lệ thắng 71.43%
  • Thời gian tham gia 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
arsenalfc9610 - 2 xuanthupro
arsenalfc963 - 0 moon2011
arsenalfc9610 - 4 kyhoi
arsenalfc9614 - 7 ltb0506
arsenalfc964 - 2 heodat91
arsenalfc9610 - 2 ngocruby9x
arsenalfc963 - 3 khoailangnuong
arsenalfc963 - 0 vientuong
arsenalfc968 - 3 thutrang
arsenalfc963 - 0 nhibuong
arsenalfc960 - 1 tinhthoixotxa
arsenalfc963 - 3 tralacmi
arsenalfc964 - 1 phungtien
arsenalfc969 - 5 canho
arsenalfc9615 - 15 luke911
arsenalfc960 - 4 thanhdat19992894
arsenalfc964 - 2 baniphonere
arsenalfc960 - 1 cuong97
arsenalfc964 - 1 suoingoc
arsenalfc962 - 0 mikochan
arsenalfc963 - 3 ngocluan
arsenalfc960 - 2 vikend
arsenalfc961 - 1 scp67892021
arsenalfc964 - 2 thuytinhkhoc
arsenalfc9610 - 6 dungtrieu
arsenalfc9613 - 8 phuongkarry
arsenalfc965 - 1 phuongminh
arsenalfc962 - 4 vuhoang21
arsenalfc961 - 0 nguyenloc4u
arsenalfc9612 - 8 chauky77
arsenalfc962 - 0 ladan5
arsenalfc9611 - 7 khiconjx
arsenalfc966 - 1 totoro
arsenalfc9611 - 3 paduc
arsenalfc9612 - 5 trucmai
arsenalfc969 - 8 thaomoc
arsenalfc968 - 2 quangmetro
arsenalfc962 - 0 huanhoahong78
arsenalfc962 - 0 phanquy1222
arsenalfc962 - 3 huongjep
arsenalfc962 - 5 sieutron
arsenalfc960 - 1 ankma
arsenalfc960 - 2 saobang
arsenalfc963 - 3 mjetran
arsenalfc961 - 0 nhtann04
arsenalfc967 - 4 phuongxoan
arsenalfc963 - 2 tuanlongtt
arsenalfc964 - 0 nttthuy
arsenalfc964 - 1 nhocyeusky
arsenalfc964 - 0 nhipcautre21
arsenalfc961 - 0 thythy2021
arsenalfc961 - 4 chuotmom
arsenalfc965 - 4 thienthan999
arsenalfc962 - 1 dorabase
arsenalfc962 - 2 thuydung25
arsenalfc961 - 0 vangbacdaquy
arsenalfc961 - 0 matrom17
arsenalfc965 - 0 meomeo027
arsenalfc964 - 2 lanthanh
arsenalfc961 - 0 thuanthuan
arsenalfc968 - 2 tranhang07
arsenalfc964 - 1 mavuong
arsenalfc965 - 6 lvtrung