arsenalfc96
  • Hạng ...
  • Ngọc 113,032
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 81.47%
  • Chỉ số xã hội 259
  • Chỉ số đam mê 5.73
  • Thời gian tham gia 1 năm 10 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
arsenalfc960 - 5 cuong97
arsenalfc963 - 4 bon2k7
arsenalfc9612 - 7 khiconjx
arsenalfc962 - 1 hermes
arsenalfc9614 - 9 waifu207otaku
arsenalfc961 - 0 thuyt1
arsenalfc965 - 2 mayakieu
arsenalfc9614 - 5 trucmai
arsenalfc9620 - 9 phuongkarry
arsenalfc962 - 0 ekxanh
arsenalfc962 - 0 cumeo
arsenalfc963 - 5 launchsite
arsenalfc962 - 2 saobang
arsenalfc961 - 0 ngannguyen
arsenalfc961 - 6 kxhkxh
arsenalfc962 - 0 nguyenmanhlama01
arsenalfc961 - 1 tenshi
arsenalfc9614 - 4 kyhoi
arsenalfc963 - 1 vietnamovernight
arsenalfc964 - 0 chuotbobo
arsenalfc962 - 1 buonnhoem
arsenalfc968 - 0 nguyenhonganh
arsenalfc969 - 2 suoingoc
arsenalfc9611 - 5 hoaanhdao2008
arsenalfc961 - 0 huemy
arsenalfc9610 - 6 chuotmom
arsenalfc962 - 1 hoangduy357
arsenalfc968 - 2 yumkhin
arsenalfc962 - 1 thanhvan2021
arsenalfc9613 - 4 dorabase
arsenalfc9618 - 4 paduc
arsenalfc962 - 1 krixi
arsenalfc961 - 0 nhabanbo
arsenalfc967 - 5 bingan
arsenalfc966 - 3 titus
arsenalfc962 - 0 keosua
arsenalfc962 - 0 lexuan22
arsenalfc962 - 0 happykid76
arsenalfc967 - 4 thuykien
arsenalfc9614 - 2 ngocruby9x
arsenalfc9611 - 0 nhibuong
arsenalfc961 - 0 nakime3769
arsenalfc964 - 0 heoconhamchoi
arsenalfc966 - 2 thuong95
arsenalfc969 - 1 lemaipa
arsenalfc961 - 0 hoangphuc2040
arsenalfc962 - 0 vnhello
arsenalfc961 - 1 okbaby
arsenalfc967 - 3 lolovp
arsenalfc961 - 0 ngocanhgalaxy
arsenalfc963 - 0 lovewinter
arsenalfc964 - 2 thuydung25
arsenalfc965 - 8 thaibinhduong
arsenalfc961 - 0 huongly
arsenalfc962 - 0 vitty
arsenalfc961 - 0 cuopbiensoh2o
arsenalfc960 - 2 harypotter
arsenalfc963 - 1 supersen
arsenalfc966 - 2 heolovemusic
arsenalfc963 - 0 bibi0101
arsenalfc967 - 3 tahuuson
arsenalfc963 - 2 btp2k8
arsenalfc967 - 4 hoadongtien00
arsenalfc965 - 0 binhnhi
arsenalfc967 - 2 thuytinhkhoc
arsenalfc961 - 0 huyen123456789
arsenalfc9612 - 2 nhimxu
arsenalfc962 - 0 qindy
arsenalfc965 - 1 changtraivotinh035
arsenalfc961 - 0 duyen10
arsenalfc968 - 3 bapcaingoc
arsenalfc967 - 5 sieutron
arsenalfc9610 - 7 mrboo
arsenalfc961 - 0 diquathoigian
arsenalfc963 - 0 cry99
arsenalfc961 - 0 flash
arsenalfc962 - 1 cuccu
arsenalfc961 - 0 crystal
arsenalfc961 - 0 thinpham
arsenalfc963 - 0 loclatoi
arsenalfc9612 - 1 phuongminh
arsenalfc964 - 0 vanvolang
arsenalfc961 - 0 huynhbaobao
arsenalfc966 - 1 vesau
arsenalfc961 - 0 hoagiay123
arsenalfc964 - 3 hannie
arsenalfc9617 - 3 beyeupk
arsenalfc962 - 0 hoavotinh2k
arsenalfc961 - 0 thaonguyencafe
arsenalfc961 - 0 osin2k
arsenalfc966 - 6 muaxuan123
arsenalfc962 - 0 buomchua
arsenalfc962 - 0 yukii
arsenalfc962 - 0 conmuaphun
arsenalfc962 - 0 matrancaro
arsenalfc960 - 1 cutibinhchau
arsenalfc961 - 0 boomx
arsenalfc966 - 0 saosaysua
arsenalfc967 - 4 thienthan999
arsenalfc965 - 0 hanalov1