trungtc
  • Hạng ...
  • Ngọc 5,050
  • Tỉ lệ thắng 83.54%
  • Chỉ số xã hội 79
  • Chỉ số đam mê 14.13
  • Thời gian tham gia 1 năm 10 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trungtc3 - 0 cobebencuaso
trungtc3 - 0 duyencp89
trungtc17 - 10 huongq
trungtc16 - 1 giodaingan
trungtc0 - 1 heolovemusic
trungtc7 - 1 suoingoc
trungtc19 - 1 tahuuson
trungtc9 - 1 lvtrung
trungtc2 - 0 trunghieu87
trungtc3 - 0 hoadongtien00
trungtc3 - 0 totoro
trungtc6 - 1 ekxanh
trungtc5 - 1 badboy
trungtc14 - 4 hoaanhdao2008
trungtc5 - 0 lejun
trungtc10 - 2 thuytinhkhoc
trungtc8 - 0 nhatvy2291
trungtc28 - 3 vnnguyendung
trungtc0 - 4 shiomi
trungtc7 - 0 peishijinxian
trungtc9 - 1 thuong95
trungtc12 - 2 oxoxox
trungtc6 - 0 lemaipa
trungtc2 - 3 gacontapdi1
trungtc20 - 3 kyhoi
trungtc8 - 14 xuanhiena3
trungtc25 - 7 heoconhamchoi
trungtc9 - 1 nhibuong
trungtc6 - 0 phuongminh
trungtc6 - 0 luckystar
trungtc18 - 3 toxuanhoang
trungtc7 - 1 nammien
trungtc5 - 1 jang80
trungtc3 - 2 phimsex
trungtc9 - 1 heodat91
trungtc9 - 1 ozonevietnam
trungtc12 - 1 serahwang
trungtc6 - 0 phameco
trungtc1 - 0 kaylin
trungtc9 - 1 trucmai
trungtc17 - 2 khiconjx
trungtc2 - 0 minhchau11
trungtc12 - 2 yoshida
trungtc8 - 1 sieutron
trungtc23 - 3 chuotbobo
trungtc12 - 3 huynhbaobao
trungtc5 - 6 meongoc1999
trungtc7 - 1 happy123
trungtc5 - 1 cumeo
trungtc2 - 6 quangquang
trungtc1 - 2 thesadboy1989
trungtc17 - 2 thythy2021
trungtc8 - 1 chauky77
trungtc14 - 8 sunami
trungtc5 - 1 nguyenhonganh
trungtc12 - 0 vientuong
trungtc2 - 2 vichea9
trungtc11 - 1 tuanlongtt
trungtc5 - 0 vesau
trungtc0 - 1 lamcaro2
trungtc1 - 0 thaigentleman
trungtc13 - 0 luke911
trungtc5 - 0 kidboy
trungtc17 - 2 ampen
trungtc7 - 0 paduc
trungtc12 - 2 changtraivotinh035
trungtc3 - 6 cuong97
trungtc2 - 0 nonono
trungtc1 - 1 covid19
trungtc2 - 0 khanhngoc
trungtc4 - 0 nkocdethuong
trungtc2 - 4 vichea5
trungtc17 - 1 heokool
trungtc2 - 1 vodactho92
trungtc9 - 6 quangmetro
trungtc3 - 0 buonnhoem
trungtc0 - 2 nttthuy
trungtc8 - 2 huetran
trungtc3 - 0 hn64511