phoxa
  • Hạng 71
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 193
  • Tỉ lệ thắng 90.70%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có