hyugasanji
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 90
  • Tỉ lệ thắng 22.73%
  • Chỉ số xã hội 66
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hyugasanji0 - 1 nhimxu
hyugasanji0 - 1 nhipcautre21
hyugasanji0 - 1 thuytinhkhoc
hyugasanji0 - 1 quynhbuddy7103
hyugasanji2 - 2 heodat91
hyugasanji0 - 1 ltb0506
hyugasanji1 - 0 yoshida
hyugasanji0 - 2 lqdoan
hyugasanji0 - 1 nqt1234vbn
hyugasanji0 - 1 ngocruby9x
hyugasanji1 - 0 carer
hyugasanji0 - 1 nhibuong
hyugasanji1 - 0 tuanlongtt
hyugasanji0 - 2 dolphin
hyugasanji0 - 1 thanhdat19992894
hyugasanji1 - 1 ddibar
hyugasanji0 - 2 hannie
hyugasanji0 - 1 baniphonere
hyugasanji1 - 0 huynhbaobao
hyugasanji0 - 1 cuccu
hyugasanji0 - 1 luke911
hyugasanji0 - 1 tramy2020
hyugasanji0 - 3 bangbang
hyugasanji0 - 2 hieula
hyugasanji1 - 0 suoingoc
hyugasanji0 - 1 phuongkarry
hyugasanji1 - 4 bluesky12
hyugasanji1 - 1 ngocluan
hyugasanji1 - 0 timdoi
hyugasanji1 - 1 socnau
hyugasanji2 - 0 lalaza
hyugasanji0 - 1 hok9x01
hyugasanji1 - 2 thaomoc
hyugasanji1 - 0 vangbacdaquy
hyugasanji1 - 1 nguoivohinh
hyugasanji1 - 0 anhdaytop1
hyugasanji1 - 0 mailady
hyugasanji1 - 0 binhnon12
hyugasanji2 - 0 maicham
hyugasanji0 - 1 scp67892021
hyugasanji1 - 1 nkocdethuong
hyugasanji1 - 2 dorabase
hyugasanji1 - 1 thienthan999
hyugasanji0 - 1 serahwang
hyugasanji0 - 1 temo93
hyugasanji0 - 2 mikochan
hyugasanji1 - 1 buibuon
hyugasanji0 - 3 vesau
hyugasanji1 - 0 redpanda
hyugasanji0 - 3 yumkhin
hyugasanji0 - 1 bongdem123
hyugasanji2 - 0 greatboy1511
hyugasanji0 - 2 badboy
hyugasanji0 - 1 matrom8
hyugasanji0 - 1 totoro
hyugasanji0 - 2 vnnguyendung
hyugasanji1 - 0 happykid76
hyugasanji0 - 1 chuotbobo
hyugasanji0 - 1 kobgthua
hyugasanji0 - 5 quachdozz
hyugasanji1 - 1 panda
hyugasanji0 - 1 carotapsu
hyugasanji1 - 1 ampen
hyugasanji0 - 3 goomi
hyugasanji0 - 2 skylonely
hyugasanji0 - 1 oneshot123