fbngohai
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 316
  • Tỉ lệ thắng 15.00%
  • Chỉ số xã hội 80
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 4 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
fbngohai0 - 1 tungk3
fbngohai1 - 1 carohcm
fbngohai0 - 5 serahwang
fbngohai0 - 2 happykid76
fbngohai0 - 1 tahuy
fbngohai0 - 1 huemy
fbngohai0 - 2 phuongkarry
fbngohai0 - 5 khiconjx
fbngohai1 - 0 dksdud
fbngohai1 - 0 nhatmai
fbngohai1 - 0 sabo2412
fbngohai0 - 1 cuong97
fbngohai0 - 1 bongdem12321
fbngohai0 - 1 oxoxox
fbngohai1 - 2 paduc
fbngohai0 - 1 thuykien
fbngohai1 - 1 hoadongtien00
fbngohai0 - 11 nguyentri10x
fbngohai0 - 2 mavuong
fbngohai0 - 1 huongq
fbngohai0 - 1 badboy
fbngohai1 - 0 sagocarer
fbngohai1 - 0 nguoivohinh
fbngohai0 - 2 quangmetro
fbngohai1 - 1 ngocruby9x
fbngohai0 - 1 chuotbobo
fbngohai0 - 1 manchausa
fbngohai1 - 1 vesau
fbngohai0 - 1 changtraivotinh035
fbngohai0 - 1 totoro
fbngohai3 - 7 yoshida
fbngohai1 - 5 thutrang
fbngohai0 - 1 vuhoang21
fbngohai2 - 14 lyquoc
fbngohai0 - 1 h2so4
fbngohai1 - 2 jackma11
fbngohai2 - 1 dolphin
fbngohai0 - 2 khoailangnuong
fbngohai3 - 3 bluesky123
fbngohai0 - 1 sieutron
fbngohai0 - 1 bangtam2312
fbngohai1 - 2 lexuan22
fbngohai1 - 0 narutok13
fbngohai1 - 0 quenguyen
fbngohai0 - 1 quachdozz
fbngohai1 - 2 nguyenvancu
fbngohai1 - 2 thanhlong
fbngohai0 - 1 giodaingan
fbngohai0 - 4 phuongxoan
fbngohai0 - 8 suoingoc
fbngohai0 - 1 phuongminh
fbngohai0 - 2 kentpham
fbngohai1 - 0 nttthuy
fbngohai3 - 4 jang80
fbngohai2 - 6 trunghieu87
fbngohai2 - 1 cumeo
fbngohai0 - 2 ltb0506
fbngohai1 - 2 scp67892021
fbngohai1 - 5 thythy2021
fbngohai0 - 2 mikochan
fbngohai0 - 2 binhnhi
fbngohai0 - 3 nhibuong
fbngohai0 - 3 lvtrung
fbngohai0 - 7 nhimxu
fbngohai0 - 3 socnau
fbngohai0 - 2 dorabase
fbngohai0 - 1 hoaanhdao2008
fbngohai0 - 1 yumkhin
fbngohai0 - 2 matrom8
fbngohai1 - 0 meomeo98
fbngohai1 - 5 buibuon
fbngohai0 - 2 ngocluan
fbngohai0 - 5 thuphuongle99
fbngohai1 - 0 ampen
fbngohai0 - 3 beyeupk
fbngohai0 - 1 skylonely
fbngohai0 - 1 chuotmom
fbngohai0 - 1 vnnguyendung
fbngohai0 - 5 xuanthupro
fbngohai0 - 10 phuongkitty