hyemin12
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 80
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 9.41%
  • Chỉ số xã hội 85
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hyemin120 - 4 thaomoc
hyemin120 - 2 teoteo
hyemin120 - 1 lovewinter
hyemin120 - 1 ov2nd
hyemin120 - 1 sujichan
hyemin120 - 1 jang80
hyemin120 - 1 thuyhoa
hyemin122 - 2 cayruong
hyemin122 - 3 gecko88
hyemin120 - 1 tieuling
hyemin120 - 1 canho
hyemin120 - 1 vuongkhanh
hyemin120 - 2 maruko
hyemin120 - 1 buonnhoem
hyemin121 - 2 happykid76
hyemin122 - 4 vnnguyendung
hyemin120 - 2 socnau
hyemin124 - 6 thythy2021
hyemin120 - 1 vientuong
hyemin121 - 4 vanvolang
hyemin121 - 2 huynhbaobao
hyemin120 - 1 hihi112
hyemin120 - 1 huemy
hyemin120 - 3 myhangsg
hyemin120 - 1 top1carovn
hyemin120 - 2 paduc
hyemin120 - 3 dorabase
hyemin120 - 1 phuongminh
hyemin120 - 4 ampen
hyemin120 - 1 lanhphong
hyemin121 - 4 thuytinhkhoc
hyemin122 - 7 cuccu
hyemin120 - 3 yumkhin
hyemin122 - 4 nguoivohinh
hyemin122 - 0 bulubulu
hyemin120 - 2 bangtam2312
hyemin123 - 5 bapcaingoc
hyemin121 - 0 medie
hyemin120 - 2 trucmai
hyemin120 - 1 tuoiconrong
hyemin121 - 4 chuotbobo
hyemin120 - 1 sabo2412
hyemin120 - 1 binhnhi
hyemin120 - 2 nguyentri10x
hyemin120 - 3 mailady
hyemin121 - 0 dolphin
hyemin120 - 3 phuongxoan
hyemin120 - 2 phamngoctrungkr1996
hyemin120 - 2 toxuanhoang
hyemin120 - 2 lanthanh
hyemin120 - 3 khoailangnuong
hyemin121 - 4 nohssiwi
hyemin122 - 5 duyen10
hyemin120 - 5 viphung
hyemin120 - 3 totoro
hyemin120 - 2 ngocruby9x
hyemin123 - 2 beyeupk
hyemin120 - 4 h2so4
hyemin120 - 1 aty886868
hyemin121 - 0 quangdientu4
hyemin121 - 1 mrkita9999
hyemin122 - 1 jkuibap
hyemin121 - 3 vuhoang21
hyemin120 - 1 thutrang
hyemin122 - 4 hamynn
hyemin121 - 4 ngocluan
hyemin120 - 2 nhipcautre21
hyemin120 - 3 giodaingan
hyemin120 - 1 theblue
hyemin120 - 1 trunghieu87
hyemin120 - 1 hoaanhdao2008
hyemin120 - 3 chuotmom
hyemin120 - 3 badboy
hyemin120 - 1 ngansuri98
hyemin120 - 1 serahwang
hyemin120 - 1 thuykien
hyemin121 - 1 thienthan999
hyemin120 - 2 mikochan
hyemin121 - 3 vesau
hyemin121 - 2 lyquoc
hyemin121 - 2 activate
hyemin121 - 0 redlotus
hyemin122 - 1 nqvuong
hyemin120 - 1 phungtien
hyemin120 - 1 pingpong