danhbnbnbnbnv
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 5
  • Tỉ lệ thắng 3.85%
  • Chỉ số xã hội 26
  • Chỉ số đam mê 0.37
  • Thời gian tham gia 2 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có