manred
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 80
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
manred0 - 2 toanluf
manred1 - 0 bhxh123456
manred0 - 1 maruko
manred2 - 9 nguoivohinh