nguyentam2k
  • Hạng ...
  • Ngọc 455,606
  • Tỉ lệ thắng 84.69%
  • Chỉ số xã hội 209
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 10 tháng
Lịch sử chơi cờ
nguyentam2k3 - 16 yephdith
nguyentam2k15 - 0 thiengon123
nguyentam2k6 - 0 truongsinh
nguyentam2k1 - 0 loanloan
nguyentam2k5 - 1 emiya
nguyentam2k4 - 0 anh3khia
nguyentam2k1 - 0 binzzz98
nguyentam2k2 - 0 soralita
nguyentam2k1 - 0 neverletmewin
nguyentam2k5 - 1 carocarocaro
nguyentam2k22 - 2 saphia
nguyentam2k8 - 21 sweetberry
nguyentam2k13 - 5 tfchicken
nguyentam2k8 - 7 mainhat
nguyentam2k1 - 0 hoangvanhung
nguyentam2k7 - 0 abccuti
nguyentam2k2 - 1 ginsosad
nguyentam2k2 - 0 vozanhxyz
nguyentam2k4 - 1 rubikson
nguyentam2k3 - 0 toigalam
nguyentam2k1 - 0 njhvuughbkn
nguyentam2k15 - 8 sabo2412
nguyentam2k15 - 1 carohcm
nguyentam2k3 - 0 phuongkitty
nguyentam2k13 - 9 vtvtvt
nguyentam2k3 - 0 choivuithoi
nguyentam2k1 - 1 belen3
nguyentam2k4 - 0 hoagiay123
nguyentam2k1 - 0 alecharry91
nguyentam2k2 - 2 nothing2fear
nguyentam2k1 - 0 lamcaro2
nguyentam2k12 - 1 wibunotsimpttv2k7
nguyentam2k9 - 4 dungnhinlai
nguyentam2k1 - 0 vochongaphu
nguyentam2k3 - 2 sepdeptrai
nguyentam2k1 - 0 nhabanbo
nguyentam2k1 - 0 carocuibap28
nguyentam2k1 - 0 maneat
nguyentam2k4 - 2 fujiwarasai
nguyentam2k3 - 0 balong
nguyentam2k10 - 11 sauminh
nguyentam2k0 - 1 byeyou
nguyentam2k2 - 1 bichthuy
nguyentam2k1 - 4 tomer
nguyentam2k5 - 1 linda
nguyentam2k5 - 3 aquadogkr1
nguyentam2k1 - 0 taolaphanhok
nguyentam2k1 - 0 quangkohocgioi
nguyentam2k1 - 0 theworldvn73
nguyentam2k0 - 4 biktyy
nguyentam2k3 - 11 x0nguoidanhco0x
nguyentam2k1 - 0 theloserinlove
nguyentam2k3 - 2 nupakachi
nguyentam2k1 - 7 pistachio
nguyentam2k2 - 0 poodle
nguyentam2k4 - 0 hochitrung
nguyentam2k1 - 0 ctctqlk
nguyentam2k6 - 7 husky
nguyentam2k1 - 0 celeron4ghz
nguyentam2k4 - 1 marionew
nguyentam2k1 - 0 bemuoi
nguyentam2k1 - 0 lunox
nguyentam2k3 - 1 emdangicachly
nguyentam2k1 - 0 huong2k6
nguyentam2k8 - 6 timkiem
nguyentam2k3 - 1 giacmomh
nguyentam2k5 - 1 phamvo
nguyentam2k14 - 3 abcabcabc
nguyentam2k2 - 0 quangtrungxn1
nguyentam2k2 - 0 donan
nguyentam2k1 - 2 phiacuoiconduong
nguyentam2k8 - 17 haohaotomchuacay
nguyentam2k4 - 2 covid19
nguyentam2k5 - 3 astrazeneca
nguyentam2k1 - 0 nganhuynhshop
nguyentam2k6 - 2 rimurusama1707
nguyentam2k1 - 0 lechiphucgioi
nguyentam2k4 - 0 nhatruc2014
nguyentam2k4 - 13 tamthuong262
nguyentam2k2 - 0 t3truongtin
nguyentam2k1 - 0 lionking
nguyentam2k1 - 0 kaifake129
nguyentam2k1 - 0 toilachinhtoi
nguyentam2k1 - 0 nhipcautre21
nguyentam2k2 - 0 the2kchessplayer
nguyentam2k0 - 3 thanhthanh2k7
nguyentam2k2 - 0 iamhuy
nguyentam2k5 - 0 a4toto
nguyentam2k1 - 0 jackass
nguyentam2k1 - 0 minhquan58
nguyentam2k3 - 6 thangchin
nguyentam2k3 - 1 lvthia1989
nguyentam2k3 - 0 greenvn
nguyentam2k6 - 0 sonyvaio99
nguyentam2k4 - 7 panadol
nguyentam2k2 - 3 quangquang
nguyentam2k3 - 2 dongianlaso1
nguyentam2k2 - 0 riccute
nguyentam2k0 - 1 anhday
nguyentam2k0 - 1 corona