nguyentam2k
  • Hạng 16
  • Cấp bậc Siêu cấp 10
  • Ngọc 100,998
  • Tỉ lệ thắng 84.62%
  • Chỉ số xã hội 143
  • Chỉ số đam mê 10.80
  • Thời gian tham gia 4 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyentam2k1 - 0 nhipcautre21
nguyentam2k2 - 0 the2kchessplayer
nguyentam2k3 - 1 timkiem
nguyentam2k0 - 3 thanhthanh2k7
nguyentam2k2 - 0 iamhuy
nguyentam2k5 - 0 a4toto
nguyentam2k1 - 0 jackass
nguyentam2k1 - 0 minhquan58
nguyentam2k3 - 6 thangchin
nguyentam2k10 - 1 carohcm
nguyentam2k3 - 1 lvthia1989
nguyentam2k3 - 0 greenvn
nguyentam2k5 - 1 aquadogkr1
nguyentam2k6 - 0 sonyvaio99
nguyentam2k4 - 7 panadol
nguyentam2k2 - 3 quangquang
nguyentam2k3 - 2 dongianlaso1
nguyentam2k4 - 0 covid19
nguyentam2k2 - 0 riccute
nguyentam2k0 - 1 anhday
nguyentam2k0 - 1 corona
nguyentam2k1 - 0 thuyyy
nguyentam2k5 - 6 husky0403
nguyentam2k1 - 0 firouz
nguyentam2k4 - 1 hieuga
nguyentam2k1 - 0 cutibinhchau
nguyentam2k2 - 0 duytrung1991
nguyentam2k0 - 2 sweetberry
nguyentam2k2 - 0 thythythy9999
nguyentam2k2 - 0 thongbroland
nguyentam2k2 - 0 corehau
nguyentam2k2 - 0 huynhuyn
nguyentam2k6 - 3 sabo2412
nguyentam2k4 - 2 saobang
nguyentam2k1 - 0 lasaurieng
nguyentam2k3 - 2 x0nguoidanhco0x
nguyentam2k2 - 0 corenqtuan
nguyentam2k2 - 0 thichnghi98
nguyentam2k1 - 0 nhimmm
nguyentam2k2 - 0 lazytomcat
nguyentam2k1 - 1 nhavodichmoi
nguyentam2k2 - 0 hieveryone
nguyentam2k2 - 1 thuyvan
nguyentam2k2 - 0 anhbado
nguyentam2k8 - 3 dungnhinlai
nguyentam2k3 - 0 hahaha33
nguyentam2k2 - 0 phameco
nguyentam2k4 - 1 leksyenjtrankg
nguyentam2k5 - 7 redwolf
nguyentam2k5 - 0 abccuti
nguyentam2k2 - 0 ninhnai
nguyentam2k2 - 0 phamvo
nguyentam2k9 - 11 sauminh
nguyentam2k5 - 13 racingboy
nguyentam2k3 - 9 tamthuong262
nguyentam2k2 - 0 iamkevin79nhatrang
nguyentam2k2 - 0 perhaps
nguyentam2k4 - 0 dangkyqd
nguyentam2k5 - 1 linhlucden
nguyentam2k0 - 1 director
nguyentam2k4 - 1 linda
nguyentam2k1 - 0 rongar
nguyentam2k0 - 1 nhockiv
nguyentam2k2 - 0 qindy
nguyentam2k2 - 0 ngang123
nguyentam2k2 - 0 sieuga
nguyentam2k4 - 5 silvermoon
nguyentam2k10 - 5 thienthansau
nguyentam2k3 - 0 tayphuongthatbai
nguyentam2k2 - 0 tuanlongtt
nguyentam2k1 - 0 demonking
nguyentam2k2 - 0 aiamcaro
nguyentam2k2 - 0 trongdat28
nguyentam2k1 - 0 blackzk
nguyentam2k10 - 9 launchsite
nguyentam2k0 - 1 nhatmai
nguyentam2k0 - 1 thaibinhduong
nguyentam2k0 - 1 nganhuong
nguyentam2k3 - 0 erial
nguyentam2k1 - 0 transieunhan
nguyentam2k1 - 0 kamui1qsd
nguyentam2k1 - 0 thinpham
nguyentam2k2 - 0 karamu
nguyentam2k1 - 0 dieulinh
nguyentam2k2 - 1 khaihuyen999
nguyentam2k1 - 0 minhcaro
nguyentam2k2 - 0 danbienday
nguyentam2k2 - 0 hatchback
nguyentam2k2 - 0 kamichan
nguyentam2k1 - 0 support
nguyentam2k2 - 0 nevergiveup
nguyentam2k1 - 0 sinbad
nguyentam2k1 - 0 robin
nguyentam2k2 - 0 tuongsinh
nguyentam2k3 - 1 rubikson
nguyentam2k4 - 3 vuaphapthuatkybi
nguyentam2k1 - 1 ltb0605
nguyentam2k5 - 1 ladieubong
nguyentam2k4 - 2 paduc
nguyentam2k2 - 1 buibuon