nguyentam2k
  • Hạng 13
  • Cấp bậc Siêu cấp II
  • Ngọc 1209
  • Tỉ lệ thắng 90.00%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có