vittroi
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 14.08%
  • Chỉ số xã hội 71
  • Chỉ số đam mê 2.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vittroi0 - 2 nhabanbo
vittroi0 - 1 tungk3
vittroi0 - 3 trailangthang
vittroi0 - 2 khiconjx
vittroi0 - 2 vichio
vittroi2 - 0 flash
vittroi0 - 1 heoconhamchoi
vittroi0 - 2 tahuy
vittroi1 - 2 caonhocodon
vittroi0 - 2 mynno
vittroi0 - 2 mrrua
vittroi1 - 3 hannie
vittroi0 - 1 frankho
vittroi2 - 0 cuccu
vittroi0 - 1 trum5truong
vittroi1 - 3 lyquoc
vittroi1 - 4 cayruong
vittroi0 - 2 khanhlucky97
vittroi2 - 3 nhocyeusky
vittroi0 - 2 builan0209
vittroi1 - 2 thinpham
vittroi0 - 2 binhphonui
vittroi0 - 1 vitsenpaii
vittroi1 - 0 huypq19087
vittroi3 - 5 ekxanh
vittroi0 - 1 cam99
vittroi1 - 4 vietnamovernight
vittroi1 - 2 tuoiconrong
vittroi1 - 3 thuydung25
vittroi0 - 3 boomx
vittroi0 - 1 luckystar
vittroi1 - 1 badboy
vittroi0 - 2 mikochan
vittroi3 - 6 ampen
vittroi1 - 2 vesau
vittroi0 - 3 h2so4
vittroi0 - 2 trannhat
vittroi0 - 1 lexuan22
vittroi0 - 1 lovewinter
vittroi1 - 2 heodat91
vittroi1 - 0 jang80
vittroi0 - 2 vitty
vittroi0 - 1 cry99
vittroi0 - 2 hanhphucvotan
vittroi0 - 2 tuan191992
vittroi0 - 1 doinhat
vittroi2 - 0 zu2kreal
vittroi1 - 4 heokool
vittroi0 - 3 nhimxu
vittroi0 - 3 xuanthupro
vittroi2 - 1 thuyhoa
vittroi0 - 1 sunami
vittroi0 - 1 nhatvy2291
vittroi4 - 1 bapcaingoc
vittroi0 - 1 canho
vittroi0 - 1 hoadongtien00
vittroi1 - 2 thuong95
vittroi0 - 3 socnau
vittroi0 - 1 mjetran
vittroi2 - 1 nguyenvancu
vittroi4 - 0 moon2011
vittroi0 - 1 carer
vittroi0 - 3 sieutron
vittroi1 - 2 ninhnamdinh2020
vittroi2 - 0 dskdrdarklord
vittroi1 - 2 kidboy
vittroi1 - 7 mavuong
vittroi1 - 2 happy123
vittroi0 - 1 scp56782021
vittroi0 - 2 nhibuong
vittroi0 - 3 pingpong