phongvan
  • Hạng 52
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 217
  • Tỉ lệ thắng 90.91%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có