bb1234
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 1
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có