idontknow23
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 130
  • Tỉ lệ thắng 19.05%
  • Chỉ số xã hội 126
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
idontknow230 - 1 happykid76
idontknow230 - 1 nguoivohinh
idontknow235 - 11 nohssiwi
idontknow230 - 2 happy123
idontknow238 - 1 giangphan999
idontknow230 - 2 dorabase
idontknow230 - 4 minhquan58
idontknow230 - 31 ngocsonhb
idontknow230 - 4 yumkhin
idontknow231 - 9 mayakieu
idontknow231 - 3 kythutudo
idontknow230 - 3 nkocdethuong
idontknow234 - 0 thuphuong212
idontknow232 - 1 angmay77
idontknow230 - 3 serahwang
idontknow230 - 2 hieula
idontknow233 - 3 thaovan2k7
idontknow231 - 5 phuongminh
idontknow230 - 6 ladan6
idontknow231 - 0 cheems
idontknow232 - 12 lejun
idontknow232 - 5 ok123456
idontknow231 - 4 immaaa
idontknow230 - 3 hannie
idontknow231 - 1 nguyenlinh04052008
idontknow230 - 5 hieunguyenhy
idontknow230 - 26 vesau
idontknow231 - 5 huongjep
idontknow231 - 5 thuytinhkhoc
idontknow230 - 8 cuccu
idontknow231 - 2 trungtcc
idontknow235 - 12 tahuuson
idontknow231 - 5 buonnhoem
idontknow231 - 1 lehoangvietphuong
idontknow232 - 1 gup222
idontknow232 - 10 matrom36
idontknow230 - 1 iubevan
idontknow230 - 3 phuongkarry
idontknow231 - 4 greenland
idontknow230 - 3 bogay
idontknow232 - 0 nguyencute
idontknow230 - 5 chauky77
idontknow232 - 13 thythy2021
idontknow231 - 1 phuongbeo96
idontknow232 - 0 haruharu
idontknow230 - 2 hanhphucvotan
idontknow231 - 4 lanhphong
idontknow230 - 1 tuoiconrong
idontknow230 - 3 thaomoc
idontknow230 - 10 huongkute
idontknow230 - 4 maruko
idontknow230 - 2 nhipcautre21
idontknow230 - 6 lanthanh
idontknow231 - 9 hoaanhdao2008
idontknow231 - 0 dungtrieu
idontknow230 - 11 tuanlongtt
idontknow230 - 9 nguyentri10x
idontknow230 - 6 cc3kg
idontknow230 - 1 cr71412
idontknow230 - 5 nhocyeusky
idontknow231 - 0 tackepong
idontknow231 - 0 kaitovs1212
idontknow230 - 4 suoingoc
idontknow231 - 1 phamthienok09
idontknow232 - 0 huonggiangg
idontknow230 - 12 ngocruby9x
idontknow230 - 4 hoagiay123
idontknow233 - 2 bangdaokeo
idontknow235 - 3 hathanh0619f
idontknow231 - 0 matrom21
idontknow230 - 1 luckystar
idontknow230 - 1 gazutrang
idontknow230 - 2 trungdang97
idontknow230 - 1 socnau
idontknow232 - 0 long234
idontknow230 - 9 khoailangnuong
idontknow231 - 1 khangbestcaro
idontknow230 - 1 goomi
idontknow231 - 0 matrom18
idontknow232 - 2 ptkcvb
idontknow232 - 4 phuong5916
idontknow231 - 2 viphung
idontknow231 - 3 dieub
idontknow230 - 1 chuotmom
idontknow230 - 1 vangbacdaquy
idontknow234 - 1 meomeo027
idontknow230 - 1 duyen10
idontknow230 - 3 cumeo
idontknow231 - 7 chuotbobo
idontknow230 - 5 sieutron
idontknow230 - 3 phungtien
idontknow230 - 2 lvtrung
idontknow230 - 1 phuccaro1
idontknow230 - 1 matrom8
idontknow230 - 2 trucmai
idontknow230 - 1 thuphuongle99
idontknow230 - 2 vanvolang
idontknow230 - 6 heodat91
idontknow230 - 7 bapcaingoc
idontknow232 - 10 nhibuong